MODLITBA ZA FARSKÉ MISIE

Pane, už vtedy, keď si posielal svojich učeníkov do celého sveta hlásať Evanjelium,
myslel si na nás – na našu farnosť. Myslel si na každé srdce hladné po Tebe,
túžiace zakúsiť Tvoj dotyk a zachytiť Tvoj hlas.

Ďakujeme Ti za pátrov misionárov, ktorých k nám posielaš, aby sme pre ich slovo svedectva mohli uveriť, že Ty si živý. Naplň ich Tvojím Duchom, aby Evanjelium, ktoré nám prinesú, nebolo len ľudskou rečou. Použi ich ústa, aby ich slová prinášali milosť tým, ktorí ich budú počúvať.

Priprav, Pane, aj naše srdcia ako pôdu na siatie Tvojho Slova. Daj nám odvahu zanechať všetko, čo nám bráni nasledovať Ťa. Daj, aby sme nikdy neprestali túžiť stále viac Ťa spoznávať a prežívať život s Tebou – stále novým a mladým Bohom. Otvor pre dar viery a obrátenia aj srdcia bratov a sestier, ktorí sú zranení a sklamaní, lebo Ťa nestretli v nás a náš život nebol pre nich dostatočným dôkazom o Tvojej láske. Priveď k sebe stratených a hľadajúcich a daj nám všetkým prežiť počas farských misií čas Tvojej milosti. Neprestaň klopať na naše srdcia a uchádzať sa o našu lásku. Daj, aby sme Ti spolu s našim duchovným otcom otvorili a Ty si mohol vstúpiť do našich životov novým, pre každého jedinečným spôsobom. Amen