18. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

 

Pondelok  –  sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa 
          Cirkvi

Utorok    –  féria. V utorok 2. augusta možno získať vo farských 
          a františkánskych kostoloch, v bazilikách 
          minor a v katedrálnych chrámoch PORCIUNKULOVÉ 
          ODPUSTKY. 
          Skutky predpísané na ich získanie sú:nábožná
          návšteva kostola spojená s modlitbou Otče 
          náš, Verím v Boha, svätá spoveď, sväté 
          prijímanie a modlitba na úmysel 
          Svätého Otca.

Streda    – féria

Štvrtok   –  sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, prvý štvrtok 
       v mesiaci, Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok    –  Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky 
       v Ríme, prvý piatok v mesiaci

Sobota    –  PREMENENIE PÁNA, sviatok, prvá sobota v mesiaci

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 1.8. do 7.8.2016

 

Pondelok – 07:00 za  † rodičov  Gregora a Máriu č. 442
Utorok   – 18:00 za  † Jozefa  a Hedvidgu Grácových 
            a rodičov z oboch strán
Streda   – 07:00 za  † Valeriána Šimku
Štvrtok  –  18:00 za † Valériu a Viktora Bezákových 
            a syna Viktora č. 366
Piatok   – 18:00 za † Vincenta, 6. výročie 
            a † v rodine
Sobota   –  07:00 za † Mariána Jankeje, 3. výročie
Nedeľa   –  08:00 za + Ľudmilu Peťovskú, pohrebná

         –  10:00 za † Viktóriu a Jozefa Chrenkových, 
            8. výročie a † v rodine

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.
Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať
chorých po domoch, popoludní od 17:00 hod. v kostole.
piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod.
bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď
až do začiatku svätej omše.

Budúca   nedeľa   je  19. nedeľa v cezročnom období.