Druhá adventná nedeľa

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci a litánie budú popoludní o 14:30 hod.

O 15:00 hod. bude adventný koncert Ľudovej školy umenia.

 Liturgický kalendár

Pondelok  – Féria

Utorok    – Sv. Mikuláša, biskupa

Streda    – Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok   – NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE 

Piatok    – Féria

Sobota    – Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 5.12.2016 do 11.12.2016

Pondelok – 07:00 za † Ladislava a Máriu Szabových
Utorok   – 18:00 za † Stanislava Košíka, 15. výročie č. 175
Streda   – 07:00 za † rodičov z oboch strán a † ich deti č. 728
Štvrtok  – 07:00 za   členky Mariánskej kongregácie

         – 18:00 za † Agátu, nedožitých 100 rokov 
           a † v rodine Krchníkovej
Piatok   – 18:00      Poďakovanie za 65. rokov života č. 443
Sobota   – 07:00 za † Jána, Eleonóru, syna Jána 
           a zaťa Jaroslava č. 898
Nedeľa  – 08:00 za   farníkov
     – 10:00 za † Petra Szabu, výročie

 Pred svätými omšami cez celý týždeň bude príležitosť ku sviatosti zmierenia.

Spoločná vianočná svätá spoveď bude v našej farnosti bude v sobotu dopoludnia od 10:30 hod. do 12:00 hod. a popoludní od 14:00 hod.
do 15:00 hod.

Vo štvrtok  v starej časti dediny a na Bošianskej ceste a v piatok na Prímasskom budem spovedať po domoch od 10:00 hod. do 12:00 hod.

V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni.
Obsahom je:
Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín,
pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je iba jeden deň.

Budúca   nedeľa   je  TRETIA adventná.