Druhá pôstna nedeľa

Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty

Liturgický kalendár

Pondelok  po druhej pôstnej nedeli, féria, 
          4. výročie zvolenia Sv.Otca Františka

Utorok    po druhej pôstnej nedeli, féria

Streda    po druhej pôstnej nedeli, féria

Štvrtok   po druhej pôstnej nedeli, féria

Piatok    po druhej pôstnej nedeli, féria, detská sv. omša

Sobota    po druhej pôstnej nedeli, féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 13.3.2017 do 19.3.2017

Pondelok 07:00 za † Pavla Lukáčku a starých rodičov č. 442
Utorok   18:00 za † Šimona, Augustínu a † z rodiny 
          Bezákovej a Markovej
Streda   07:00 za † Stanislava Bebjaka, 1. výročie
Štvrtok 18:00 za † Pavla Nedasa
Piatok   18:00 Poďakovanie za 70. rokov života Evy č. 190
Sobota   07:00 za † Jozefa, Vojtecha a Kamila č. 674
Nedeľa   08:00 za † Jozefa Kereka, 3. výročie 
          a rodičov z oboch strán

         10:00 za   farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

V piatok po detskej svätej omši bude tu v kostole stretnutie
s rodičmi prvoprijímajúcich detí.

Budúca nedeľa je tretia pôstna.
Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty.

Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
sa prekladá na pondelok 20. marca.