1. adventná nedeľa

Po svätých omšiach je zbierka na charitu.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

O 15:00 hod. Vás pozývam na adventný čaj, ktorý pripravili deti
z nášho eRKa v pastoračnom centre DOMEC.
Po oboch svätých omšiach a aj popoludní v Domci požehnám
adventné vence.

Liturgický kalendár

Pondelok – Féria

Utorok  – Féria

Streda   – Sv. Mikuláša, biskupa

Štvrtok  – Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi,
      prvý štvrtok v mesiaci, 
      deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   – NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Sobota   – Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 04.12.2017 do 10.12.2017

Pondelok – 07:00 za † Jozefa Vaňu, nedožitých 70. rokov
Utorok   – 17:00 za † Ladislava a Máriu Szabových
Streda   – 07:00 za † Vlastu Olachovú
Štvrtok  – 07:00 za † Viktora, manželku Máriu, syna Viktora 
         a †  v rodine  Bezákovej a Michalíkovej
Piatok   – 08:00 za † Jána Jozefáka, 5. výročie
     – 18:00 za   60. ročných jubilantov
Sobota   – 07:00 za † Viktora Bezáka, 5. výročie 
           a  rodičov z oboch strán
Nedeľa   – 08:00 za † kňaza Štefana Janegu, nedožitých 105 r.,
           rodičov a brata Jozefa
     – 10:00 za † Stanislava Marku

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.
V tomto týždni je prvý štvrtok v mesiaci.piatok je prikázaný sviatok
a po večernej svätej omši bude stretnutie so svätým Mikulášom.
V priebehu týždňa nahláste ešte, prosím, v sakristii chorých
k vianočnej svätej spovedi.

Budúca   nedeľa   je  druhá adventná.