1. pôstna nedeľa

Po svätých omšiach je jarná zbierka na charitu.
a Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Pobožnosť krížovej cesty bude o 14:30 hod.

 

Liturgický kalendár

 

Pondelok  po prvej pôstnej nedeli, féria

Utorok    po prvej pôstnej nedeli, féria

Streda    po prvej pôstnej nedeli, féria

Štvrtok   KATEDRA sv. PETRA, APOŠTOLA, sviatok

Piatok    po prvej pôstnej nedeli, féria

Sobota    po prvej pôstnej nedeli, féria

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 19.2.2018 do 25.2.2018

 

Pondelok 07:00 za † Valentína Bezáka, 6. výročie,  č. 285
Utorok   18:00 za † Gizelu Kováčovú a † sestry Spolku 
          kresťanskej lásky
Streda   07:00 za † v rodine Komárkovej
Štvrtok 18:00 za † Antona Gajdoša, 2. výročie
Piatok   18:00 za † rodičov Chrenkových, deti Viliama a Máriu
Sobota   07:00 za † Helenu Beliansku, mesačná
Nedeľa   08:00 za † Stanislava Bezáka, 10. výročie 
          a rodičov z oboch strán
     10:00 za   farníkov

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

 Budúca   nedeľa   je  druhá pôstna.