2. pôstna nedeľa

Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty

Liturgický kalendár

Pondelok po druhej pôstnej nedeli, féria

Utorok   po druhej pôstnej nedeli, féria

Streda   po druhej pôstnej nedeli, féria

Štvrtok po druhej pôstnej nedeli,féria,prvý štvrtok v mesiaci, 
     Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   po druhej pôstnej nedeli, féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota   po druhej pôstnej nedeli, féria, prvá sobota v mesiaci

      Poriadok a úmysly sv. omší od 26.2.2018 do 4.3.2018

Pondelok 07:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Antóniu č. 504
Utorok   18:00 za † kňaza Pavla Kováčika a rehoľnú sestru Eugéniu
Streda   07:00 za † rodičov MáriuKletusaŠtefana a Alojza
Štvrtok  18:00 za † Antóniu Magdolenovú, 1. výročie
Piatok   18:00 za † Eleonóru, súrodencov a rodičov z oboch strán
Sobota   07:00 Poďakovanie za 18. rokov života s prosbou o Božie
        požehnanie, pevné zdravie a dary Ducha Svätého 
        pre Jožka
Nedeľa   08:00 za † Jozefa Kereka. 4.výročie a rodičov z oboch 
                  strán
     10:00 za   farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.

Vo štvrtok budem spovedať popoludní od 17:00 hod. v kostole.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša.
Popoludní od 16:00 hod. do 17:30 hod. bude k poklone vyložená
Sviatosť Oltárna.
Svätá spoveď bude v kostole od 16:00 hod.  až do začiatku
svätej omše.
Pred svätou omšou o 17:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty.
Pri svätej omši sa bude udeľovať sviatosť pomazania chorých.

Spoločná veľkonočná svätá spoveď v našej farnosti bude
v sobotu 17. marca.

Chorých a nevládnych, okrem tých, ktorí pristupujú k svätej
spovedi každý mesiac, nahláste, prosím,
do konca týždňa v sakristii.

Budúca nedeľa je tretia pôstna.