3. pôstna nedeľa

Popoludní o 14:30 hod. bude krížová cesta

Liturgický kalendár

 

Pondelok  po tretej pôstnej nedeli, féria

Utorok    po tretej pôstnej nedeli, féria

Streda    po tretej pôstnej nedeli, féria

Štvrtok   po tretej pôstnej nedeli, féria

Piatok   po tretej pôstnej nedeli, féria, 
     detská svätá omša

Sobota    po tretej pôstnej nedeli, féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 5.3.2018 do 11.3.2018

Pondelok 07:00 za † Dona Stanislava Kmotorku, 6. výročie,  
          rodičov a sestru Cecíliu
Utorok   18:00 za † Máriu Kákošovú a rodičov č. 373
Streda   07:00 za   dary Ducha Svätého pre Jozefa 
Štvrtok 18:00 za † Viliama Bezáka, l3. výročie, č. 748
Piatok   18:00 za † Eduarda a Annu Polakovičových č. 843
Sobota   07:00 za † Jozefa, Antóniu a ich deti
Nedeľa   08:00 za † Valenta Šuppu, nedožitých 100 rokov

         10:00    Poďakovanie za 70. rokov života Márie 
          a 50. rokov života Jozefa s prosbou 
          o Božie požehnanie do ďalších rokov, 
          ochranu Panny Márie i dar zdravia

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod.  budem spovedať
chorých po domoch k Veľkej noci v časti obce Stará dedina a
Bošianska cesta
, v piatok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod.
budem spovedať chorých v časti obce Prímasské.

V piatok pred detskou svätou omšou o 17:30 hod. bude pobožnosť
krížovej cesty
.

Budúca nedeľa je štvrtá pôstna – Nedeľa Radosti (LAETARE)

Popoludní o 14:30 hod. bude krížová cesta