4. pôstna nedeľa

Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty

Liturgický kalendár

Pondelok po štvrtej pôstnej nedeli, féria,

Utorok   po štvrtej pôstnej nedeli, féria, 
     5. výročie zvolenia Sv.Otca Františka

Streda   po štvrtej pôstnej nedeli, féria

Štvrtok  po štvrtej pôstnej nedeli, féria

Piatok   po štvrtej pôstnej nedeli, féria, 
     detská svätá omša

Sobota   po štvrtej pôstnej nedeli, féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 12.3.2018 do 18.3.2018

Pondelok 07:00 Poďakovanie za 91. rokov života Štefánie 
               s prosbou o Božiu pomoc a zdravie
Utorok   14:30 za † Milana Bakytu, pohrebná
Streda   07:00 za † Stanislava Bebjaka, 2. výročie
Štvrtok 18:00 za † Augustínu a Šimona Bezákových
        a † v rodine Markovej a Bezákovej
Piatok   18:00 za † Ivana Žiliaka, nedožitých 70. rokov
Sobota   07:00 za   Božiu pomoc v chorobe Dušanovi
Nedeľa   08:00 za   farníkov
     10:00 za † Milana Nedasa, 8. výročie, rodičov 
          z oboch strán  a  sestru  Máriu

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

V piatok pred detskou svätou omšou o 17:30 hod. bude
pobožnosť Krížovej cesty.

V sobotu 17. marca 2018 bude spoločná veľkonočná svätá spoveď
v našej farnosti: dopoludnia od 10:30 hod. do 12:00 hod.
popoludní od 14:00 hod. do 15:00 hod.
Každú pol hodinu sa bude udeľovať sväté prijímanie.

Zvyk zahaľovať kríže a obrazy v kostole pred Piatou pôstnou
nedeľou sa zachováva aj u nás. Kríže zostanú zahalené
až do konca
slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok
a obrazy až do začiatku Veľkonočnej vigílie.

Budúca nedeľa je piata pôstna.

Na budúcu nedeľu 18. marca bude z rozhodnutia konferencie
biskupov Slovenska po svätých omšiach vo všetkých slovenských
katolíckych kostoloch zbierka na pomoc prenasledovaným
kresťanom a vojnovým utečencom.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.              

Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty.