5. pôstna nedeľa

Po svätých omšiach je zbierka na pomoc prenasledovaným
kresťanom a utečencom. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty.

Liturgický kalendár

Pondelok  SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE

Utorok    po piatej pôstnej nedeli, féria

Streda    po piatej pôstnej nedeli, féria

Štvrtok   po piatej pôstnej nedeli, féria,

Piatok    po piatej pôstnej nedeli, féria, detská svätá omša

Sobota    po piatej pôstnej nedeli, féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 19.3.2018 do 25.3.2018

Pondelok 18:00 za † Jozefa, Vojtecha, Kamila 
          a starých rodičov z oboch strán
Utorok   07:00 za † Jozefa, Annu Magdolenových a syna Jozefa 
          č. 843
Streda   07:00 za   dary Ducha Svätého pre Jozefa
Štvrtok 18:00 za † Pavla Nedasa
Piatok   18:00 za † Melichera Lidaya a rodičov
Sobota   07:00 za † Vendelína, Helenu a syna Pavla
Nedeľa   08:00 za † Viktóriu a Jána Chrenkových 
          a rodičov z oboch strán
     10:00 za   farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

V piatok o 17:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty.

V sobotu dopoludnia i popoludní bude svätá spoveď v Bošanoch.

V sobotu v noci z 24. na 25. marca sa mení čas. O 02. hodine  stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času.

V nedeľu popoludní bude svätá spoveď v Žabokrekoch nad Nitrou.

Budúca nedeľa je

KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA
a zároveň aj 33.  MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLÁDEŽE.
Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty

Kvetnou nedeľou začína Veľký týždeň a pôstne obdobie
pokračuje až do Zeleného štvrtka.