2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Kto si dnes  pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva
v kostole nábožne uctí tento obraz a splní podmienky predpísané
na získanie úplných odpustkov, môže získať úplné odpustky
pre seba, alebo pre duše v očistci.

Končí sa veľkonočná oktáva

Litánie budú po druhej svätej omši.

O 15:00 hod. Vás pozývam na KORUNKU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA.

Liturgický kalendár

Pondelok – ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť

Utorok   – Féria

Streda   – Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

Štvrtok  – Féria

Piatok   – Féria

Sobota   – Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 9.4.2018 do 15.4.2018

Pondelok – 07:00 za    dary Ducha Svätého pre Jozefa
Utorok   – 18:00 za † Agnesu Košíkovú
Streda  – 07:00 za † Rudolfa Košíka a rodičov
Štvrtok  – 18:00 za † Jozefa Magdolena a rodičov 
           z oboch strán č. 567
Piatok   – 18:00 za † Antona a Rozáliu Bujalkových 
           a rodičov
Sobota   – 07:00 za † Antona Košíka, Jozefínu, 
           Viktóriu a ich deti
     – 15:00   svadobná svätá omša
Nedeľa   – 08:00 za † Helenu Kinčekovú, 1. výročie
     – 10:00 za † Magdu a Jána Lukačkových 
           a ich † deti č. 504

V pondelok je sviatok  Zvestovanie Pána.
Pri svätej omši po homílii si sestričky v tichosti obnovia
svoje sväté sľuby. Modlime sa, prosím, za rehoľné sestričky,
ktoré vykonávajú v našej farnosti namáhavú a obetavú prácu.

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Pripomínam rodičom prvoprijímajúcich detí, ktoré neprijali
sviatosť krstu v našej farnosti, aby priniesli krstný list z tej
farnosti, kde bolo dieťa pokrstené.

 Budúca   nedeľa   je  TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.