30. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok   –  VŠETKÝCH SVäTÝCH, prikázaný sviatok,
       prvý štvrtok v mesiaci. 
       Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok    –  SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH,
       prvý piatok v mesiaci

Sobota    –  Panny Márie v sobotu, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 29.10.2018 do 4.11.2018                         

Pondelok – 07:00 za † Jána, Máriu, Helenu, Petra a Karola
Utorok   – 18:00 za † Viktora a Valériu Bezákových, 
           syna Viktora a † v rodine 
           Michalíkovej a Bezákovej č. 366
Streda   –  07:00 za  duše v očistci
Štvrtok  –  08:00 za   farníkov
     –  10:00 za † Petra Fábika, mesačná
     –  15:00 bude na cintoríne dušičková pobožnosť
Piatok   –  18:00 za   všetkých zosnulých 
Sobota   –  07:00 za † Viktora Bezáka, 6. výročie 
            a rodičov z oboch strán
Nedeľa  –  08:00 za  Božiu pomoc a zdravie Petra Šuppu
     –  10:00 za   farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.

V stredu dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. bude svätá spoveď
chorých po domoch.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša.
Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone vyložená
Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do začiatku svätej omše.

Od 1. do 8. novembra je možné získať úplné odpustky
v prospech zosnulých.

Treba splniť podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie,
modlitba na úmysel sv. Otca, návšteva cintorína, modlitba
za zosnulých a treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť
k hriechu, aj k všednému.

Budúca   nedeľa   je  31. nedeľa v cezročnom období,
prvá nedeľa v mesiaci.
Litánie budú popoludní o 14:30 hod.