20. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Po litániach o 15:00 hod. Vás spolu s Miestnym odborom
Matice Slovenskej pozývame  na premietanie dokumentárneho
filmu „Kráľovná nebies“.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  sv. Bernarda, opáta a učiteľa  Cirkvi

Streda    –  sv. PIA X., pápeža

Štvrtok   –  Panny Márie Kráľovnej

Piatok   –  sv. Ruženy Limskej, panny

Sobota    –  sv. Bartolomeja, apoštola

Poriadok a úmysly sv. omší od 19.8.2019 do 25.8.2019

Pondelok – 07:00 za † Jozefa Magdolena, 1. výročie
Utorok   – 18:00 za † Jána Magdolena, 5. výročie 
           a matku Máriu
Streda   – 07:00 za † Ľubomíra Šmotláka, mesačná
Štvrtok – 07:00 za † Zuzanu Magdolenovú, 5. výročie
Piatok   – 18:00 za † Annu Kramárovú, brata a rodičov
           z oboch strán
Sobota   – 07:00 za † Antona Danáka a rodičov z oboch strán č. 190

         – 18:00 za † Jozefa Briatku, pohrebná
Nedeľa   – 08:00      Poďakovanie za 70. rokov života
           jubilantky s prosbou o Božie požehnanie
           a zdravie pre celú jej rodinu

Litánie budú po svätej omši.

V nedeľu o 10:00 hod. budú v dome smútku na cintoríne pohrebné obrady zosnulého pána Jozefa Briatku.

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  21. nedeľa v cezročnom období.