28. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok   –  sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Streda    –  féria

Štvrtok  –  sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

Piatok   –  sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok, detská svätá omša

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 14.10.2019 do 20.10.2019                         

Pondelok – 07:00 za † Gabrielu, Aladára a Petra
Utorok   – 18:00 za † Jozefa a Teréziu Raučinových
           a rodičov z oboch strán
Streda   – 07:00 za † Vendelína Bebjaka, Máriu 
           a starých rodičov
Štvrtok – 18:00 za † Hedvigu a Jozefa Grácových, 
           rodičov z oboch strán  
           a vnuka Andreja
Piatok   – 18:00 za † Alexandra a Antóniu Bezákových
           a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za † v rodine Hederových a deti Jána,
           Máriu, Annu a Jozefa
Nedeľa  – 08:00 za † Jozefa Hlaváča, 30. výročie

         – 10:00     Poďakovanie za 70. rokov života 
           Františka s prosbou o Božie požehnanie 
           a zdravie pre celú rodinu

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V mesiaci októbri pokračujú každý deň pred svätou omšou októbrové ružencové pobožnosti. Je možné získať úplné odpustky.

Spolu s našimi sestričkami Vincentkami ďakujem všetkým darcom,
ktorí prispeli na zbierku „Boj proti hladu“ finančnou  čiastkou 1782 €.
Nech Vám to Pán Boh odmení a požehnáva Vaše rodiny.

Budúca   nedeľa   je  29. nedeľa v cezročnom období, misijná nedeľa.
Po svätých omšiach bude zbierka na misie.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.