Veľkonočná nedeľa

Milí veriaci!

Sme svedkami záujmu o naše tradície. Medzi najúspešnejšie televízne programy patria tie, ktoré ponúkajú tradičné piesne, tance, jedlá a remeslá. Mnohé sú späté aj s veľkonočnými sviatkami, či už v kresťanskom alebo pohanskom chápaní. Môžeme sa z toho tešiť, ale nie radovať. Radovať by sme sa mohli vtedy, keby návrat k tradíciám bol aj návratom k hodnotám, ktoré tieto tradície vytvárali. To však nič nesignalizuje. Prijímajú sa tradície bez náboženského a morálneho obsahu. Z tradície sa prijíma len zábava, ktorá sa zabalí do moderného mediálneho šatu. Dnes už väčšina ľudí takto prežíva aj Veľkú noc.

V tomto prostredí musia mať statoční kresťania odvahu prežívať a ohlasovať veľké posolstvo Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania. Podobne ako mala odvahu prijať ho Panna Mária, apoštoli a nábožné ženy. Spôsobilo to v ich životoch dve zásadné zmeny: zažili novú úroveň slobody transformáciu života. Nová sloboda prekonala postupne všetky ich obavy a strachy, ktoré sa viažu k svetu a životu. Nadobudli novú úroveň existencie. Prežili vlastné vzkriesenie zo starého k novému životu. Príkladom je Mária Magdaléna, ktorú zmŕtvychvstalý Ježiš oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni“, čo znamená Učiteľ (Jn 20, 16). Transformovaný život prichádza vtedy, keď Ježiš oslovuje ľudí po mene a stáva sa pre nich jediným Učiteľom. Premenené správanie učeníkov je najväčším dôkazom Ježišovho zmŕtvychvstania. Stali sa presvedčenými a odvážnymi.

Aj dnešní kresťania, ak sa chcú zmeniť na premenených, transformovaných ľudí, musia vedieť, že Ježiš vstal z mŕtvych a žiť z tejto skutočnosti. „Poznanie“ v biblickom zmysle je viac ako intelektuálne poznanie. Je to presvedčenie o tom, že Kristus žije a mení náš život. Že je pri nás a pomáha nám k hlbšiemu vzťahu s Otcom. Je to vzťah vzájomnej lásky. Transformovaný kresťan zároveň vie, že nie je dokonalým kresťanom. Žije však v nádeji v Božiu pomoc. Má skúsenosti z hriechom, ale aj s oslobodzujúcou Božou láskou. Spoznal, že hriech spôsobuje smrť a Božia milosť dáva život. Kvôli svojim hriechom je pokorný, ale nie zúfalý. Vie, že s Božou pomocou napokon zvíťazí. Utrpenia dokáže znášať s väčšou dôverou a nádejou. Zrelý kresťan chápe, že Boh ich dovolil z nejakého dôvodu, ale aj to, že ho nikdy ho neopustí. Transformovaný kresťan znáša všetky skúšky s odvahou, ktorú mu dáva viera. Spoznal a zažil, že Ježiš vstal z mŕtvych a že konečný cieľ pre tých, ktorí mu uverili, je víťazstvo a večná sláva.

Veľkonočný kresťan vie prijať aj dočasné prekážky a straty. Veď aj na Veľký piatok sa zdalo, že je všetko stratené. Má ostať verný Kristovi, aj keď sa mu za to vysmievajú alebo dokonca prenasledujú. Verných kresťanov katolíkov sa snažia takzvané liberálne, alebo skôr úpadkové a dekadentné sily odstrániť z vplyvu na spoločenské, politické a kultúrne dianie. Ponúkajú akýsi model nového kresťana, podobne ako komunisti ponúkali model nového človeka. Ich kresťan sa už nemusí stretnúť s trpiacim a zmŕtvychvstalým Ježišom. Nemá ohlasovať jeho evanjelium, ale len humanistické frázy o planetárnych ľudských právach. Dovolia mu hovoriť o slovenskej tradícii, spievať slovenské piesne a tancovať, jesť bryndzové halušky, ale musí to byť vyprázdnené od pravého náboženského obsahu. Transformovaný kresťan však ostáva pokojný. Žije zo skúsenosti, že Ježiš vstal z mŕtvych a dosiahol konečné víťazstvo. Môže preto s radosťou spievať veľkonočné Aleluja.

Mladí manželia mali prianie, aby ich dieťa, ktoré sa malo narodiť, malo čo najlepšiu životnú poistku. Požiadali viaceré poisťovne, aby im pripravili ponuky. Prišli traja agenti a snažili sa ponúknuť najlepšie poistné podmienky. Prvý agent navrhol: „Postaráme sa o vaše dieťa od kolísky až po rakvu.“ Druhý agent ponúkol ešte viac: „My sa postaráme o vaše dieťa tiež od kolísky, ale až po príchod na cintorín.“ Tretí chcel tých dvoch prekonať a hovorí: „Máme tu najlepšiu ponuku. Môžem vaše dieťa poistiť už v materskom lone a poistenie bude trvať až do hrobu.“ Manželka nebola veľmi spokojná. Pýta sa ich: „Nedá sa urobiť ešte lepšia ponuka?“ Traja agenti odpovedali: „Áno, dá, ale iba Boh ju poskytuje.“ „Aká je to ponuka?“ opýtal sa manžel. „Od počatia po vzkriesenie,“ povedali mu agenti.

„Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť naveky“
                                                                                  Jn ll:25
Hojnosť požehnania od vzkrieseného Pána
Vám vyprosuje Váš duchovný otec   Ján Šimko