Farské oznamy

20. nedeľa v cezročnom období

 

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  sv. Heleny

Streda    –  féria

Štvrtok  –  sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

Piatok   –  sv. PIA X., pápeža

Sobota    –  Panny Márie Kráľovnej

Poriadok a úmysly sv. omší od 17.8.2020 do 23.8.2020

Pondelok – 07:00 za † Máriu, 65. výročie a † v rodine
Utorok   – 18:00 za † rodičov Bebjakových a Kapláňových
Streda   – 07:00 za † Máriu, 40. výročie, manžela, syna 
         a † v rodine
Štvrtok – 07:00 za † Jozefa Magdolena, 3.výročie,č.721
     – 14:00 za † Alfonza Hlaváča, pohrebná
Piatok   – 07:00 za † Annu Gajdošovú, rodičov 
           z oboch strán a † v ich rodinách
Sobota   – 18:00 za † vnuka Juraja
Nedeľa   – 11:00 za † Vladimíra, nedožitých 75.rokov, 
           č. 280

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  21. nedeľa v cezročnom období.