Farské oznamy

3. Veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Féria

Utorok    –  Féria  

Streda    –  Féria

Štvrtok   –  Féria

Piatok    –  Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

Sobota    –  Sv. Juraja, mučeníka

Poriadok a úmysly svätých omší od 19.4.2021 do 25.4.2021

Pondelok  7:00 za † Vladimíra Neubauera, mesačná
Utorok   18:00 za † starých rodičov Bezákových, Bujalkových 
        a † Antona a Rozáliu Bujalkových
Streda    6:45 za † Eleonóru Galvánkovú, 1. výročie
Štvrtok  18:00 za † otca Jozefa, † manžela Jozefa 
        a † brata Jozefa
Piatok  18:00 za † Petra, Jána a † v rodine Káčerovej
Sobota   18:00 za † rodičov Annu a Jána Košíkových 
        a † brata Jozefa
Nedeľa    8:00 za    farníkov

         10:00 za † Milana, Emíliu a Petra Gajdošových

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň
pred svätou omšou
.

Začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania.
Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní
na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania,
môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Budúca   nedeľa   je

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera.

Konajú sa osobitné prosby za kňazské a rehoľné povolania

Po svätých omšiach bude zbierka na seminár.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

V Diecéznej svätyni sv. Andreja-Svorada a Beňadika
v Skalke nad Váhom sa 24. apríla 2021 o 11.00 hod.
uskutoční slávnostná konsekrácia doterajšieho farára
a dekana v Skalke nad Váhom Mons. Petra Beňa
na nového pomocného biskupa Nitrianskej diecézy.

Biskupskú vysviacku bude môcť široká verejnosť
sledovať v priamom televíznom prenose TV LUX
a rozhlasovom prenose Rádia Lumen.