20. nedeľa v cezročnom období.

Litánie budú po svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  sv. PIA X., pápeža

Utorok    –  Panny Márie Kráľovnej

Streda   –  sv. Ruženy Limskej, panny

Štvrtok   –  sv. Bartolomeja, apoštola

Piatok    –  sv. Ľudovíta

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 21.8.2017 do 27.8.2017

Pondelok  –  07:00 za  † Ignáca, Máriu, Jozefa Magdolenových 
             a  rodičov z oboch strán č. 322
Utorok    – 18:00 za † sestry, švagra a Máriu č. 277
Streda    – 07:00 za † Antona Danáka č. 190
Štvrtok   –  07:00 za † Antóniu Kováčikovú, súrodencov a rodičov
Piatok    – 18:00 za  † Jána Magdolena, 3. výročie č. 192
Sobota    –  18:00 za  † Jozefa a Máriu Bezákových
Nedeľa    –  08:00 za  † kňaza Štefana Magdolena, 20. výročie,
             rodičov a Michala Dedíka

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  21. nedeľa v cezročnom období.

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  2. júla 2017 do 24. septembra 2017

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

02.07.2017 
Mária Šuppová        Beáta Neubauerová
Peter Olša         Tomáš Košík

09.07.2017 
Mária Vacvalová       Andrea Jakubičková 
Patrik Janica        Peter Hatala 
 
16.07.2017 
Katarína Gardianová     Mirka Fabianová 
Mária Kováčiková      Tomáš Krošlák 
 
23.07.2017 
Lucia Marková        Mária Remeková Magdolenová 
Peter Olša         Stanislav Liday ml. 
 
30.07.2017 
Katarína Gajdošová     Beáta Neubauerová 
Stanislav Liday       Tomáš Košík 
 
06.08.2017 
Mária Beniaková       Janka Kováčiková 
Stanislav Beniak      Marián Podoba 
 
13.08.2017 
Adelka Beniaková      Mária Remeková Magdolenová 
Eliška Beniaková      Marián Marko 
 
20.08.2017 
Anna Nedasová        Beáta Neubauerová 
Matúš Mikula        Tomáš Košík 
 
27.08.2017 
Zuzana Beniaková      Veronika Olšová 
Ľudovít Beniak       Andrea Jakubičková 
 
03.09.2017 
Katarína Gardianová     Mirka Fabianová 
Mária Kovalíková      Peter Hatala 
 
10.09.2017 
Lucia Marková        Denisa Bezáková 
Peter Olša         Andrej Ralbovský 
 
17.09.2017 
Mária Beniaková       Mária Remeková Magdolenová 
Stanislav Beniak      Marián Podoba 
 
24.09.2017 
Mária Vacvalová       Beáta Neubauerová 
Patrik Janica        Tomáš Košík

 

12. nedeľa v cezročnom období

Dnes po svätých omšiach je zbierka
NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Po druhej svätej omši budú litánie.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  sv. Ladislava

Streda    –  sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

Štvrtok   –  sv. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť

Piatok    –  féria

Sobota    –  Panny Márie v sobotu, prvá sobota v mesiaci

Nedeľa    –   prvá nedeľa v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 26.6.2017 do 2.7.2017

Pondelok – 07:00 za † rodičov Bubeníkových a Jozefa Dušana
Utorok   – 18:00 za † Šimona a Augustínu Bezákových a
           † v rodine Bezákovej a Markovej
Streda   – 07:00 za   zdravie a Božiu pomoc pre Petra
Štvrtok  – 07:00 za   farníkov
     – 18:00 za   Božiu pomoc a dar zdravia pre Evu
Piatok   – 18:00 za † Jozefa a Viktóriu Chrenkových, 9. výročie  
           a v rodine
Sobota   – 07:00 za † Petra Turčeka 
     – 16:30 za   zdravie a Božie požehnanie pre 
           50. ročných jubilantov
Nedeľa   – 08:00   Poďakovanie za 80 rokov života  
           Heleny Medekovej s prosbou o Božiu pomoc 
           i dar zdravia

         – 10:00   Poďakovanie za 60 rokov spoločného života 
           manželov Marty a Jozefa Košíkových

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V piatok bude slávnostná ďakovná svätá omša na konci školského roka pre všetkých p. učiteľov, žiakov, študentov a deti.

Prosím všetky prvoprijímajúce deti, aby v piatok po detskej svätej omši
odovzdali zapožičané habity.

Budúca   nedeľa   je  13. nedeľa v cezročnom období
Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  2. apríla 2017 do 25. júna 2017

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

02.04.2017 
Lucia Marková        Miroslava Fabianová
Mária Kovalíková      Beáta Neubauerová

09.04.2017 
Mária Šuppová        Veronika Olšová
Peter Olša         Andrea Jakubičková

16.04.2017 
Katarína Gardianová     Mária Lachkovičová
Ľudovít Košík        Andrej Ralbovský

23.04.2017 
Lenka Benáková       Hanka Kováčová
Patrik Janica        Dalibor Kováč

30.04.2017 
Zuzana Beniaková      Júlia Magdolenová
Ľudovít Beniak       Anna Magdolenová

07.05.2017 
Mária Hollá         Jana Somogyiová
Peter Olša         Tomáš Košík

14.05.2017 
Janette Polakovičová    Mária Heribanová
Mária Kováčiková      Martin Magdolen

21.05.2017 
Anna Nedasová        Prvoprijímajúce deti
Mária Gajdošová ml.     Prvoprijímajúce deti

28.05.2017 
Mária Beniaková       Mária Remeková Magdolenová
Stanislav Beniak      Stanislav Liday

04.06.2017 
Adela Beniaková       Katarína Gajdošová
Eliška Beniaková      Marián Marko

11.06.2017 
Zuzana Beniaková      Jana Tamajková
Ľudovít Beniak       Marián Podoba

18.06.2017 
Lucia Marková        Veronika Minarovičová
Michal Jakubička      Stanislav Liday ml.

25.06.2017 
Mária Vacvalová       Beáta Neubauerová
Patrik Janica        Matúš Mikula