30. nedeľa v cezročnom období, misijná nedeľa.

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  sv. Šimona a Júdu, apoštolov, detská svätá omša

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 24.10.2016 do 30.10.2016                        

Pondelok – 07:00 za † Jozefa Rybičku, 1. výročie, 
         rodičov z oboch strán a † Jozefa Marku
Utorok   – 18:00 za Božiu pomoc a zdravie rodiny Baniariovej
Streda   – 07:00 Poďakovanie 75. ročných jubilantov 
         s prosbou o Božiu pomoc a zdravie
Štvrtok  – 18:00  za † Jozefa Bezáka, nedožitých 84 rokov 
         a rodičov Albínu a Vojtecha
Piatok   – 18:00 Poďakovanie za 80. rokov života Anny Chrenkovej
Sobota   – 07:00 Poďakovanie 80. ročných jubilantov 
         s prosbou o Božiu pomoc a zdravie
Nedeľa   – 08:00 za farníkov
         – 10:00 za † Antona Mozolu, 2.výročie

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V noci z 29. na 30. októbra sa mení čas. O 03. hodine letného času
posúvame hodiny na 02. hodinu stredoeurópskeho času.

Budúca   nedeľa   je  31. nedeľa v cezročnom období.

 

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  2. októbra 2016  do 26. decembra 2016

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša


02.10.2016
Katarína Gardianová     Birmovanci 
Ľudovít Košík        Birmovanci 
 
09.10.2016
Mária Beniaková       Mária Remeková Magdolenová 
Stanislav Beniak      Tomáš Košík 
 
16.10.2016
Zuzana Beniaková      Beáta Neubauerová 
Ľudovít Beniak       Marián Marko 
 
23.10.2016
Lucia Marková        Katarína Gajdošová 
Peter Olša         Mária Gajdošová 
 
30.10.2016
Mária Vacvalová       Mária Remeková Magdolenová 
Patrik Janica        Stanislav Liday 
 
06.11.2016
Zuzana Beniaková      Veronika Olšová 
Ľudovít Beniak       Andrea Jakubičková 
 
13.11.2016
Katarína Gardianová     Jana Somogyiová 
Ľudovít Košík        Marián Podoba 
 
20.11.2016
Mária Šuppová        Beáta Neubauerová 
Júlia Magdolenová      Lenka Benáková 
 
27.11.2016
Mária Beniaková       Denisa Bezáková 
Stanislav Beniak      Mirka Fabianová 
 
04.12.2016
Mária Kovalíková      Mária Neubauerová 
Mária Kováčiková      Marta Lukovíniyová 
 
11.12.2016
Anna Nedasová        Mária Gajdošová 
Matúš Mikula        Tomáš Košík
 
18.12.2016
Lucia Marková        Veronika Olšová 
Michal Jakubička      Andrea Jakubičková

24.12.2016         Polnočná
Adelka Beniaková      Mária Remeková Magdolenová 
Eliška Beniaková      Ľudovít Košík 
 
25.12.2016
Mária Vacvalová       Beáta Neubauerová 
Patrik Janica        Stanislav Liday ml. 
 
26.12.2016
Janette Polakovičová    Denisa Bezáková 
Lucia Marková        Mirka Fabianová