Nedeľa zoslania Ducha Svätého

Veriaci, ktorý sa dnes zúčastní na verejnom speve alebo
recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných
podmienok získať úplné odpustky.

 Po svätých omšiach je výročitá svätodušná ofera.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Končí sa Veľkonočné obdobie,
začína Cezročné obdobie po Veľkonočnom období.
Veľkonočná svieca paškál sa s úctou uchováva pri krstiteľnici.
Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

 Liturgický kalendár

Pondelok – Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi

Utorok   – Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky

Streda   – Féria

Štvrtok  – Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho 
      a večného kňaza

Piatok   – Féria

Sobota   – Sv. Filipa Neriho, kňaza

Poriadok a úmysly sv. omší od 21.5.2018 do 27.5.2018

Pondelok – 07:00 za † Kvetoslavu Luchavovú a rodičov
Utorok   – 18:00 za † v rodine Fremalovej
Streda   – 07:00 za † Margitu a Kolomana Krištofových
Štvrtok  – 15:00 za † Helenu Beniakovú, pohrebná
Piatok   – 18:00 za   zdravie a Boží pokoj v rodine
Sobota   – 07:00 za † rehoľnú sestru Gerdu, rodičov 
           a súrodencov
Nedeľa   – 08:00 za † Viliama Kováčika, 5. výročie

     – 10:00   Poďakovanie za 90. rokov života
            Štefánie Podmanickej a Alfonza Bezáka 
           s prosbou o Božie požehnanie a dar zdravia

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V máji sú každý deň pred svätou omšou mariánske pobožnosti.

Budúca nedeľa je
NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  1. apríla 2018 do 24. júna 2018

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

1.4.2018 
Lucia Marková        Mária Lachkovičová
Ľudovít Košík        Tomáš Krošlák
 
8.4.2018
Mária Šuppová        Veronika Olšová
Peter Olša         Peter Hatala
 
15.4.2018
Katarína Gardianová     Andrea Jakubičková
Matúš Mikula        Andrej Ralbovský
 
22.4.2018
Mária Kovalíková      Hanka Kováčová
Patrik Janica        Dalibor Kováč
 
29.4.2018
Zuzana Beniaková      Miroslava Fabianová
Ľudovít Beniak       Jozef Danák
 
6.5.2018
Mária Hollá         Veronika Minarovičová
Peter Olša         Tomáš Košík
 
13.5.2018
Janette Polakovičová    Beáta Neubauerová
Mária Kováčiková      Júlia Magdolenová
 
20.5.2018
Anna Nedasová        Prvoprijímajúce deti
Mária Gajdošová ml.     Prvoprijímajúce deti
 
27.5.2018
Mária Beniaková       Mária Remeková Magdolenová
Stanislav Beniak      Stanislav Liday
 
3.6.2018
Adela Beniaková       Katarína Gajdošová
Eliška Beniaková      Marián Marko
 
10.6.2018
Zuzana Beniaková      Jana Tamajková
Ľudovít Beniak       Marián Podoba
 
17.6.2018
Lucia Marková        Jana Somogyiová
Michal Jakubička      Tomáš Košík
 
24.6.2018
Mária Vacvalová       Beáta Neubauerová
Patrik Janica        Mária Remeková Magdolenová