3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Féria

Utorok    –  Féria

Streda    –  Féria

Štvrtok   –  Féria

Piatok    –  Féria

Sobota    –  Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 16.4.2018 do 22.4.2018

Pondelok – 07:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Janyho Kotulasa
Utorok   – 18:00 za † Ľubomíra Hunku, 6. výročie
Streda   – 07:00 za † Petra,  nedožitých 60. rokov
Štvrtok  – 18:00 za † Antóniu, Rudolfa a rodičov z oboch 
           strán
Piatok   – 18:00 za farníkov
Sobota   – 07:00 za Božiu pomoc a zdravie Anežky a Ľudmily
Nedeľa   – 08:00 za † matku Máriu Bezákovú a brata Jozefa

     – 10:00 Poďakovanie za 70.rokov života Anny 
         s prosbou o Božie požehnanie a dar 
         zdravia pre celú rodinu č.41

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň
pred svätou omšou.

Na Slovensku sa v dňoch 16. – 22. apríla 2018 uskutoční
Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Svätý otec
František nás v tieto dni povzbudzuje  k intenzívnej
modlitbe za nové povolania pre Cirkev.

Budúca   nedeľa   je ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ nedeľa

Po svätých omšiach bude zbierka na seminár.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

 

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  1. apríla 2018 do 24. júna 2018

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

1.4.2018 
Lucia Marková        Mária Lachkovičová
Ľudovít Košík        Tomáš Krošlák
 
8.4.2018
Mária Šuppová        Veronika Olšová
Peter Olša         Peter Hatala
 
15.4.2018
Katarína Gardianová     Andrea Jakubičková
Matúš Mikula        Andrej Ralbovský
 
22.4.2018
Mária Kovalíková      Hanka Kováčová
Patrik Janica        Dalibor Kováč
 
29.4.2018
Zuzana Beniaková      Miroslava Fabianová
Ľudovít Beniak       Jozef Danák
 
6.5.2018
Mária Hollá         Veronika Minarovičová
Peter Olša         Tomáš Košík
 
13.5.2018
Janette Polakovičová    Beáta Neubauerová
Mária Kováčiková      Júlia Magdolenová
 
20.5.2018
Anna Nedasová        Prvoprijímajúce deti
Mária Gajdošová ml.     Prvoprijímajúce deti
 
27.5.2018
Mária Beniaková       Mária Remeková Magdolenová
Stanislav Beniak      Stanislav Liday
 
3.6.2018
Adela Beniaková       Katarína Gajdošová
Eliška Beniaková      Marián Marko
 
10.6.2018
Zuzana Beniaková      Jana Tamajková
Ľudovít Beniak       Marián Podoba
 
17.6.2018
Lucia Marková        Jana Somogyiová
Michal Jakubička      Tomáš Košík
 
24.6.2018
Mária Vacvalová       Beáta Neubauerová
Patrik Janica        Mária Remeková Magdolenová

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  1. januára 2018 do 25. marca 2018

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

01.01.2018
Katarína Gardianová     Mária Lachkovičová 
Ľudovít Košík        Dalibor Kováč 
 
07.01.2018 
Elena Kováčová       Beáta Neubauerová 
Peter Olša         Marián Marko 
 
14.01.2018 
Mária Beniaková       Hanka Kováčová 
Stanislav Beniak      Dalibor Kováč 
 
21.01.2018 
Adelka Beniaková      Katarína Gajdošová 
Eliška Beniaková      Mária Remeková Magdolenová 

28.01.2018 
Zuzana Beniaková      Veronika Olšová 
Ľudovít Beniak       Andrea Jakubičková 
 
04.02.2018 
Katarína Beniaková     Beáta Neubauerová 
Katarína Šuppová      Stanislav Liday 
 
11.02.2018 
Júlia Magdolenová      Veronika Minarovičová 
Mária Šuppová        Tomáš Košík 
 
18.02.2018 
Lucia Marková        Jana Somogyiová 
Janette Polakovičová    Marián Podoba 
 
25.02.2018 
Zuzana Beniaková      Mirka Fabianová 
Ľudovít Beniak       Peter Hatala 
 
04.03.2018 
Mária Gajdošová ml.     Jana Tamajková 
Peter Olša         Andrej Ralbovský 
 
11.03.2018 
Anna Nedasová        Katarína Gajdošová 
Lucia Marková        Tomáš Krošlák 
 
18.03.2018 
Mária Vacvalová       Beáta Neubauerová 
Patrik Janica        Matúš Mikula 
 
25.03.2018 
Mária Kovalíková      Mária Remeková Magdolenová 
Mária Kováčiková      Tomáš Košík