29. nedeľa v cezročnom období, misijná nedeľa

Dnes po svätých omšiach bude zbierka na misie.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

 

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria, výročný deň smrti emeritného 
       nitrianskeho diecézneho biskupa,
             kardinála Jána Chryzostoma Korca,SJ (2015)

Streda    –  féria

Štvrtok  –  féria

Piatok    – féria, detská svätá omša

Sobota    –  sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Poriadok a úmysly sv. omší od 23.10.2017 do 29.10.2017

Pondelok – 07:00 za † Jozefa Rybičku, nedožitých 70. rokov,
                      rodičov z oboch strán 
           a † brata Jozefa Marku
Utorok   – 18:00 za † Martina a Hedvigu Kováčových a ich rodičov
Streda   – 07:00 za † Ľudmilu Bezákovú a rodičov z oboch strán
Štvrtok  – 18:00  za † Melániu a Karola Kopných 
            a rodičov z oboch strán
Piatok   – 18:00 za    zdravie, Božiu pomoc a ochranu 
            pre rodinu Palkovú
Sobota   – 07:00 za † Eleonóru Žatkovú, rodičov 
           a súrodencov z oboch strán
Nedeľa   – 08:00 za   farníkov
     – 10:00 za † Máriu Bezákovú, 5.výročie a Jozefa

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 03. hodine letného času
posúvame hodiny na 02. hodinu stredoeurópskeho času.

Budúca   nedeľa   je  30. nedeľa v cezročnom období

 

28. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

 Liturgický kalendár

Pondelok – féria

Utorok   – sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

Streda  – sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

Štvrtok  – féria

Piatok   – féria, detská svätá omša

Sobota   – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 16.10.2017 do 22.10.2017                         

Pondelok – 06:45 za † Jozefa Bezáka, nevestu Katarínu
           a rodičov z oboch strán  č. 572
Utorok   – 07:00 za † Milana Mazániyho, 8. výročie
           a rodičov z oboch strán
Streda   – 07:45 Poďakovanie za 80. rokov života Cecílie
Štvrtok  – 07:45 Poďakovanie za 75. rokov života Márie
         s prosbou o Božie požehnanie a dar 
         zdravia pre celú rodinu
Piatok   – 17:00 za † Hedvigu Bujnovú, 10. výročie, manžela
                      Michala a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za † Vendelína, Helenu a syna Pavla
Nedeľa   – 08:00 za † v rodine Podmanickej a Bezákovej č. 795
     – 10:00 za  farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V mesiaci októbri pokračujú každý deň pred svätou omšou októbrové ružencové pobožnosti. Je možné získať úplné odpustky.

V dňoch 16. a 17. októbra, t.j. v pondelok a v utorok od 16:00 hod.
do 17:00 hod. sa v budove starej fary bude konať potravinová
zbierka pre seminár v Nitre.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 03. hodine letného času
posúvame hodiny na 02. hodinu stredoeurópskeho času.

Budúca   nedeľa   je  29. nedeľa v cezročnom období, misijná nedeľa.
Litánie budú po druhej svätej omši.

Na budúcu nedeľu po svätých omšiach bude zbierka na misie.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

27. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  Sv. Jána XXIII., pápeža

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  féria, detská svätá omša

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 9.10.2017 do 15.10.2017

Pondelok – 07:00 za † Rudolfa a Katarínu Mozolových č. 797
Utorok   – 18:00 za † Máriu Havaldovú č. 529
Streda   – 07:00 za † Valenta a Jozefínu Púchovských a deti
     - 14:00 za † Barboru Bebjakovú, pohrebná
Štvrtok  – 18:00 za † Margitu, Pavla, 30. výročie 
           a Zuzanu Magdolenovú, 3. výročie
Piatok   – 18:00 za   zdravie a Božie požehnanie
           pre 70. ročných jubilantov
Sobota   – 07:00 za † Rudolfa a Antóniu č. 223
Nedeľa   – 08:00   Poďakovanie za 90. rokov života 
           Jozefa Magdolena č. 773
         – 10:00 za  farníkov

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V mesiaci októbri pokračujú každý deň pred svätou omšou októbrové ružencové pobožnosti. Je možné získať úplné odpustky.

Budúca   nedeľa   je  28. nedeľa v cezročnom období.
Litánie budú po druhej svätej omši.

 

26. nedeľa v cezročnom období

prvá nedeľa v mesiaci, litánie budú o 14:30 hod.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Svätých anjelov strážcov

Utorok    –  féria

Streda    –  sv. Františka Assiského

Štvrtok   –  féria, prvý štvrtok v mesaci, 
       Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok    –  féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota    –  Ružencovej Panny Márie, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 2.10.2017 do 8.10.2017                         

Pondelok – 07:00 za † Stanislava, 1. výročie a  rodičov č. 672
Utorok   – 14:00 za † Jolanu Bezákovú, pohrebná
Streda   – 07:00 za † Annu Holbayovú,  4. výročie
Štvrtok  – 18:00 Poďakovanie za 50. rokov spoločného života
         Ľudmily a Antona
Piatok   – 18:00 za † Oľgu Bezákovú, mesačná
Sobota   – 07:00 za † Ignáca Gajdoša, 10. výročie
Nedeľa   – 08:00 za † Valentína Chrenku, 3. výročie č. 613

         – 10:00 Poďakovanie za 60. rokov spoločného  života
         Štefánie a Maximilána Bakytových s prosbou
         o Božiu pomoc a zdravie pre celú rodinu

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať chorých po domoch a popoludní bude sv. spoveď od 17:00 hod. do 18:00 hod. v kostole.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude sv. spoveď v domove dôchodcov a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď.

V mesiaci októbri pokračujú každý deň pred svätou omšou októbrové ružencové pobožnosti. Je možné získať úplné odpustky.

Budúca   nedeľa   je  27. nedeľa v cezročnom období. Litánie budú po druhej svätej omši.

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  1. októbra 2017 do 31. decembra 2017

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

01.10.2017 
Katarína Gardianová     Jana Masaryková
Ľudovít Košík        Tomáš Krošlák

08.10.2017 
Mária Beniaková       Mária Remeková Magdolenová
Stanislav Beniak      Tomáš Košík

15.10.2017 
Zuzana Beniaková      Beáta Neubauerová
Ľudovít Beniak       Marián Marko

22.10.2017 
Mária Vacvalová       Katarína Gajdošová
Patrik Janica        Mária Gajdošová

29.10.2017 
Lucia Marková        Veronika Olšová
Peter Olša         Peter Hatala

05.11.2017 
Zuzana Beniaková      Mária Remeková Magdolenová
Ľudovít Beniak       Stanislav Liday

12.11.2017 
Katarína Gardianová     Hanka Kováčová
Ľudovít Košík        Dalibor Kováč

19.11.2017 
Mária Šuppová        Beáta Neubauerová
Júlia Magdolenová      Lenka Benáková

26.11.2017 
Mária Beniaková       Miriam Fabianová
Stanislav Beniak      Marián Podoba

03.12.2017
účastníci festivalu BCH   Jana Somogyiová
účastníci festivalu BCH   Katarína Gajdošová

10.11.2017 
Anna Nedasová        Denisa Bezáková
Mária Kováčiková      Tomáš Košík

17.12.2017 
Lucia Marková        Hanka Kováčová
Patrik Janica        Dalibor Kováč

24.12.2017         Polnočná: 
Adelka Beniaková      Mária Remeková Magdolenová
Eliška Beniaková      Ľudovít Košík

25.12.2017 
Katarína Beniaková     Jana Somogyiová
Michal Jakubička      Andrej Ralbovský

26.12.2017 
Janette Polakovičová    Danka Chrenková
Elena Kováčová       Peter Hatala

31.12.2017 
Andrea Jakubičková     Jana Tamajková
Ľudovít Košík        Tomáš Krošlák