3. nedeľa v cezročnom období

Dnes je NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA a zároveň aj
68. SVETOVÝ DEŇ MALOMOCNÝCH.

Liturgický kalendár

Pondelok  – Obrátenie SV. PAVLA APOŠTOLA, sviatok

Utorok    – sv. Timoteja a Títa, biskupov

Streda    – Féria

Štvrtok   – sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

Piatok   – Féria

Sobota    – Panny Márie v sobotu

 

Úmysly súkromných sv. omší od 25.1.2021 do 31.1.2021

Pondelok – za † Ingrid Forgáčovú
Utorok    – za † starých rodičov Terlandových, Magdolenových 
         a ich † deti
Streda    –     Prosba o Božiu pomoc, požehnanie
         a dary Ducha svätého
Štvrtok    –     Poďakovanie za 70. rokov života Márie
         s prosbou o Božie požehnanie a zdravie
         pre celú jej rodinu
Piatok     – za † Emíliu, Milana a Petra Gajdošových 
Sobota     – za † Máriu Gálovú, pohrebná
Nedeľa     –      Poďakovanie za 70. rokov života Františka
         s prosbou o Božie požehnanie a zdravie
         pre celú jeho rodinu


Sviatosť zmierenia je možné vyslúžiť kedykoľvek
po telefonickom dohovore s pánom farárom.

Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti
bude koncom mája alebo začiatkom júna 2021,
podľa toho ako sa bude vyvíjať epidemiologická situácia.

Budúca nedeľa je 4. nedeľa v cezročnom období.

 

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808
z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu
a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky
77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, bude v našom
kostole

od 1. januára 2021 až do 7. februára 2021
pozastavené verejné slávenie bohoslužieb.