Druhá adventná nedeľa

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci a litánie budú popoludní o 14:30 hod.

O 15:00 hod. bude adventný koncert Ľudovej školy umenia.

 Liturgický kalendár

Pondelok  – Féria

Utorok    – Sv. Mikuláša, biskupa

Streda    – Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok   – NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE 

Piatok    – Féria

Sobota    – Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 5.12.2016 do 11.12.2016

Pondelok – 07:00 za † Ladislava a Máriu Szabových
Utorok   – 18:00 za † Stanislava Košíka, 15. výročie č. 175
Streda   – 07:00 za † rodičov z oboch strán a † ich deti č. 728
Štvrtok  – 07:00 za   členky Mariánskej kongregácie

         – 18:00 za † Agátu, nedožitých 100 rokov 
           a † v rodine Krchníkovej
Piatok   – 18:00      Poďakovanie za 65. rokov života č. 443
Sobota   – 07:00 za † Jána, Eleonóru, syna Jána 
           a zaťa Jaroslava č. 898
Nedeľa  – 08:00 za   farníkov
     – 10:00 za † Petra Szabu, výročie

 Pred svätými omšami cez celý týždeň bude príležitosť ku sviatosti zmierenia.

Spoločná vianočná svätá spoveď bude v našej farnosti bude v sobotu dopoludnia od 10:30 hod. do 12:00 hod. a popoludní od 14:00 hod.
do 15:00 hod.

Vo štvrtok  v starej časti dediny a na Bošianskej ceste a v piatok na Prímasskom budem spovedať po domoch od 10:00 hod. do 12:00 hod.

V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni.
Obsahom je:
Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín,
pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je iba jeden deň.

Budúca   nedeľa   je  TRETIA adventná.

 

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  2. októbra 2016  do 26. decembra 2016

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša


02.10.2016
Katarína Gardianová     Birmovanci 
Ľudovít Košík        Birmovanci 
 
09.10.2016
Mária Beniaková       Mária Remeková Magdolenová 
Stanislav Beniak      Tomáš Košík 
 
16.10.2016
Zuzana Beniaková      Beáta Neubauerová 
Ľudovít Beniak       Marián Marko 
 
23.10.2016
Lucia Marková        Katarína Gajdošová 
Peter Olša         Mária Gajdošová 
 
30.10.2016
Mária Vacvalová       Mária Remeková Magdolenová 
Patrik Janica        Stanislav Liday 
 
06.11.2016
Zuzana Beniaková      Veronika Olšová 
Ľudovít Beniak       Andrea Jakubičková 
 
13.11.2016
Katarína Gardianová     Jana Somogyiová 
Ľudovít Košík        Marián Podoba 
 
20.11.2016
Mária Šuppová        Beáta Neubauerová 
Júlia Magdolenová      Lenka Benáková 
 
27.11.2016
Mária Beniaková       Denisa Bezáková 
Stanislav Beniak      Mirka Fabianová 
 
04.12.2016
účastníci festivalu BCH   Katarína Gajdošová 
účastníci festivalu BCH   Beáta Neubauerová 
 
11.12.2016
Anna Nedasová        Mária Gajdošová 
Matúš Mikula        Tomáš Košík
 
18.12.2016
Lucia Marková        Veronika Olšová 
Michal Jakubička      Andrea Jakubičková

24.12.2016         Polnočná
Adelka Beniaková      Mária Remeková Magdolenová 
Eliška Beniaková      Ľudovít Košík 
 
25.12.2016
Mária Vacvalová       Beáta Neubauerová 
Patrik Janica        Stanislav Liday ml. 
 
26.12.2016
Janette Polakovičová    Denisa Bezáková 
Lucia Marková        Mirka Fabianová