Druhá adventná nedeľa

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár 

Pondelok – Féria

Utorok  – Féria

Streda   – Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

Štvrtok  – Sv. Lucie, panny a mučenice

Piatok   – Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Sobota   – Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 10.12.2018 do 16.12.2018

 

Pondelok –  07:00 na  úmysel pána biskupa
Utorok   – 17:00 za † Paulínu a Šimona Púchovských 
           a Angelu Kasalovú
Streda   – 07:00 za † Oľgu Chrenkovú, mesačná
Štvrtok  – 17:00 za † Viktora Chrenku, Margitu, 
           Jozefa a Viktóriu
Piatok   – 18:00 za † Helenu Hlaváčovú, 10. výročie 
           a manžela Jozefa
Sobota   – 07:00 za † Jozefa, Margitu, Annu Furekových 
           a ich rodičov
Nedeľa   – 08:00 za † Ignáca Marku, 1. výročie                           
     – 10:00 za   farníkov

Pred svätými omšami cez celý týždeň bude príležitosť
ku sviatosti zmierenia.

Vo štvrtok  dopoludnia  od 10:00 hod. do 12:00 hod.  budem
spovedať chorých po domoch  v časti obce Stará dedina
a v piatok  dopoludnia od 10,00 hod. do 12,00 hod.  budem
spovedať chorých po domoch  v časti obce Prímašské.

 

Spoločná vianočná svätá spoveď v našej farnosti
bude v sobotu 15.12.2018 dopoludnia od 10:30 hod.
do 12:00 hod.
a popoludní od 14:00 hod. do 15:00 hod.

V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni.
Obsahom je:
Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná
obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
Záväzný je iba jeden deň.

Rodiny, ktoré chcú prijať koledníkov Dobrej noviny
na svätého Štefana, sa už môžu zapisovať do zoznamu
umiestneného na stolíku s Katolíckymi novinami.

Budúca   nedeľa   je  TRETIA adventná,
NEDEĽA GAUDETE.

 

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  1. októbra 2018 do 31. decembra 2018

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

07.10.2018
Katarína Gardianová     Veronika Minarovičová
Ľudovít Košík        Stanislav Liday

14.10.2018
Mária Šuppová        Mária Remeková Magdolenová
Miroslav Kováčik      Tomáš Košík

21.10.2018
Zuzana Beniaková      Beáta Neubauerová
Ľudovít Beniak       Marián Marko

28.10.2018
Mária Hollá         Katarína Gajdošová
Patrik Janica        Mária Gajdošová ml.

04.11.2018
Soňa Košíková        Veronika Olšová
Peter Olša         Tomáš Krošlák

11.11.2018
Katarína Gardianová     Mária Remeková Magdolenová
Ľudovít Košík        Peter Hatala

18.11.2018
Zuzana Beniaková      Júlia Magdolenová
Ľudovít Beniak       Tomáš Košík

25.11.2018
Lucia Marková        Mária Ondrejkovičová
Beáta Neubauerová      Anna Nedasová

02.12.2018
Mária Beniaková       Miriam Fabianová
Stanislav Beniak      Marián Podoba

09.12.2018
účastníci festivalu BCH   Jana Somogyiová
účastníci festivalu BCH   Peter Hatala

16.12.2018
Lucia Marková        Katarína Gajdošová
Beáta Neubauerová      Tomáš Košík

23.12.2018
Anna Nedasová        Hanka Kováčová
Mária Kováčiková      Dalibor Kováč

24.12.2018
Adelka Beniaková      Mária Remeková Magdolenová
Eliška Beniaková      Ľudovít Košík

25.12.2018
Soňa Košíková        Jana Somogyiová
Ľudovít Košík        Andrej Ralbovský

30.12.2018
Janette Polakovičová    Jana Tamajková
Elena Kováčová       Tomáš Krošlák