32. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár

Pondelok – Sv. Martina z Tours, biskupa

Utorok   – Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

Streda   – Féria

Štvrtok  – Féria

Piatok   – Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi,
      detská svätá omša 

Sobota  – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 11.11.2019 do 17.11.2019    

Pondelok – 07:00 za † kňazov Rudolfa Dančíka a Edmunda Markoviča,
           nedožitých 100 rokov 
           a Ernesta Farkaša, nedožitých 110 rokov
Utorok   – 07:00 za † Jozefa Michalíka, 20. výročie, rodičov
           a súrodencov
Streda   – 07:45 za † Vojtecha, 8. výročie
Štvrtok – 07:45 za † Viktora Bezáka, 20. výročie,
           manželku Valériu, syna Viktora 
         a † v rodine Bezákovej a Michalíkovej
Piatok   – 18:00 za † Máriu Záhumenskú, nedožitých 90.rokov 
           a manžela Jozefa
Sobota   – 07:00 za † Štefana Michalíka, 10. výročie,
           Eleonóru a syna Jozefa
Nedeľa  – 08:00 za † Oľgu Chrenkovú, 1. výročie   

         – 10:00 za † Stanislava Košíka, Rudolfa Ručku
         a † v rodine

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  33. nedeľa v cezročnom období
Litánie budú po druhej svätej omši.

 

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  6. októbra 2019 do 29. decembra 2019

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

6.10.2019
Katarína Gardianová     Mária Remeková Magdolenová
Ľudovít Košík        Tomáš Krošlák

13.10.2019
Mária Šuppová        Beáta Neubauerová
Mária Kovalíková      Tomáš Košík

20.10.2019
Zuzana Beniaková      Hanka Kováčová
Ľudovít Beniak       Dalibor Kováč

27.10.2019
Mária Hollá         Júlia Magdolenová
Patrik Janica        Mária Gajdošová

3.11.2019
Soňa Košíková        Mária Bezáková
Peter Olša         Radovan Bebjak

10.11.2019
Katarína Gardianová     Mária Remeková Magdolenová
Peter Olša         Ľudovít Košík, prosby: Peter Hatala

17.11.2019
Zuzana Beniaková      Katarína Gajdošová
Ľudovít Beniak       Jana Masaryková

24.11.2019
Zuzana Bakytová       Katarína Šuppová
Janette Polakovičová    Veronika Minarovičová

1.12.2019
Mária Beniaková       Jana Tamajková
Stanislav Beniak      Patrik Janica

8.12.2019
účastníci festivalu BCH   Soňa Košíková
účastníci festivalu BCH   Tomáš Košík

15.12.2019
Lucia Marková        Mária Šuppová
Mária Vacvalová       Tomáš Košík

22.12.2019
Anna Nedasová        Danka Valkovičová
Mária Kováčiková      Dominik Gajdoš

24.12.2019
Adelka Beniaková  polnočná Lucia Marková
Eliška Beniaková      Andrej Ralbovský

25.12.2019
Soňa Košíková        Jana Somogyiová
Ľudovít Košík        Marek Olšanský

29.12.2019
Janette Polakovičová    Katarína Gajdošová
Elena Kováčová       Tomáš Krošlák