29. nedeľa v cezročnom období, misijná nedeľa

Dnes po svätých omšiach je celonárodná zbierka na misie.
Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou.
Za Vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok – Sv. Jána Pavla II., pápeža

Utorok   – féria

Streda   – féria, výročný deň smrti emeritného nitrianskeho 
         diecézneho biskupa,kardinála 
         Jána Chryzostoma Korca, SJ (2015)

Štvrtok  – féria

Piatok   – féria, detská svätá omša

Sobota   – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 22.10.2018 do 28.10.2018

Pondelok – 07:00 za † Jozefa Rybičku, 3. výročie, 
           brata Jozefa Marku 
           a rodičov z oboch strán
Utorok   – 18:00   Poďakovanie za 85.rokov života 
           Edity Markovej č. 258
Streda   – 07:00 za † rodičov Beňačkových a ich † deti
Štvrtok  – 18:00 za † Jozefa a Hedvigu Grácových
           a vnuka Andreja,1. výročie
Piatok   – 18:00 za † Jozefa Bezáka, starkého,  
           Antóniu  Bezák, babku,  
           Máriu Ivandič, rodenú Bezák, dcéru,
           Antona, Tona Bezáka, syna,  
           Ivana Ivandiča, manžela Márie Ivandič, 
           rodenej Bezák
Sobota   – 07:00 za   Božiu pomoc, zdravie a ochranu pre 
           rodinu č. 143
Nedeľa  – 08:00 za † Ľudovíta Chrenku, č. 562  
     – 10:00 za  farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V noci z 27. na 28. októbra sa mení čas. O 03.00 hodine letného času posúvame hodiny na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času.

Budúca   nedeľa   je  30. nedeľa v cezročnom období

 

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  1. októbra 2018 do 31. decembra 2018

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

07.10.2018
Katarína Gardianová     Veronika Minarovičová
Ľudovít Košík        Stanislav Liday

14.10.2018
Mária Šuppová        Mária Remeková Magdolenová
Miroslav Kováčik      Tomáš Košík

21.10.2018
Zuzana Beniaková      Beáta Neubauerová
Ľudovít Beniak       Marián Marko

28.10.2018
Mária Hollá         Katarína Gajdošová
Patrik Janica        Mária Gajdošová ml.

04.11.2018
Soňa Košíková        Veronika Olšová
Peter Olša         Tomáš Krošlák

11.11.2018
Katarína Gardianová     Mária Remeková Magdolenová
Ľudovít Košík        Peter Hatala

18.11.2018
Zuzana Beniaková      Júlia Magdolenová
Ľudovít Beniak       Tomáš Košík

25.11.2018
Lucia Marková        Mária Ondrejkovičová
Beáta Neubauerová      Anna Nedasová

02.12.2018
Mária Beniaková       Miriam Fabianová
Stanislav Beniak      Marián Podoba

09.12.2018
účastníci festivalu BCH   Jana Somogyiová
účastníci festivalu BCH   Peter Hatala

16.12.2018
Lucia Marková        Katarína Gajdošová
Beáta Neubauerová      Tomáš Košík

23.12.2018
Anna Nedasová        Hanka Kováčová
Mária Kováčiková      Dalibor Kováč

24.12.2018
Adelka Beniaková      Mária Remeková Magdolenová
Eliška Beniaková      Ľudovít Košík

25.12.2018
Soňa Košíková        Jana Somogyiová
Ľudovít Košík        Andrej Ralbovský

30.12.2018
Janette Polakovičová    Jana Tamajková
Elena Kováčová       Tomáš Krošlák

 

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  1. júla 2018 do 30. septembra 2018

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

01.07.2018
Mária Kovalíková      Andrea Jakubičková
Ľudovít Košík        Peter Hatala

08.07.2018
Soňa Košíková        Katarína Božiková
Patrik Janica        Peter Božik

15.07.2018
Katarína Gardianová     Jana Tamajková
Mária Kováčiková      Tomáš Krošlák

22.07.2018
Lucia Marková        Mária Remeková Magdolenová
Mária Hollá         Andrej Ralbovský

29.07.2018
Katarína Gajdošová     Beáta Neubauerová
Stanislav Liday       Tomáš Košík

05.08.2018
Mária Beniaková       Veronika Minarovičová
Stanislav Beniak      Marián Podoba

12.08.2018
Adelka Beniaková      Mária Remeková Magdolenová
Eliška Beniaková      Marián Marko

19.08.2018
Anna Nedasová        Beáta Neubauerová
Matúš Mikula        Tomáš Košík

26.08.2018
Zuzana Beniaková      Veronika Olšová
Ľudovít Beniak       Andrea Jakubičková

02.09.2018
Katarína Gardianová     Mirka Fabianová
Kataríma Šuppová      Peter Hatala

09.09.2018
Lucia Marková        Hanka Kováčová
Ľudovít Košík        Dalibor Kováč

16.09.2018
Mária Beniaková       Mária Remeková Magdolenová
Stanislav Beniak      Marián Podoba

23.09.2018
Mária Vacvalová       Beáta Neubauerová
Patrik Janica        Tomáš Košík

30.09.2018
Mária Šuppová        Júlia Magdolenová
Peter Olša         Tomáš Krošlák