2. nedeľa v cezročnom období

  Litánie budú po druhej svätej omši

 Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Agnesy, panny a mučenice

Utorok   – sv. Vincenta, diakona a mučeníka

Streda   – Féria

Štvrtok  – sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

Piatok   – Obrátenie sv. Pavla, apoštola, detská svätá omša

Sobota   – sv. Timoteja a Títa, biskupov

Poriadok a úmysly sv. omší od 21.1.2019 do 27.1.2019

Pondelok – 07:00 za † Máriu Pavličkovú
Utorok   – 17:00 za † Rudolfa a Máriu Kasalových 
           a rodičov z oboch strán
Streda   – 07:00      Poďakovanie za 80. rokov života Márie
           Bezákovej s prosbou  o Božie požehnanie  
           a dar zdravia pre celú rodinu
Štvrtok  – 17:00 za † bratov Jozefa a Antona Bezákových 
           a rodičov č. 541
Piatok   – 18:00 za † Pavla, nedožitých 90. rokov a manželku
           Margitu, 4. výročie, č. 604
Sobota   – 07:00 za † rodičov Bezákových, Magdolenových
           a † deti
Nedeľa   – 08:00 za   farníkov

         – 10:00 za † rehoľnú sestru Elenu, 2. výročie

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Od 18. do 25. januára je  TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV.

Budúca   nedeľa   je  3. nedeľa v cezročnom období

 

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  1. januára 2019 do 31. marca 2019

Dátum 1. sv. omša      2. sv. omša 
1.1.2019
Lucia Marková Mária Gajdošová
Peter Olša Ľudovít Košík

6.1.2019
Anna Nedasová Beáta Neubauerová
Katarína Fráterová Tomáš Krošlák

13.1.2019
Mária Beniaková Soňa Košíková
Stanislav Beniak Tomáš Košík

20.1.2019
Adelka Beniaková Katarína Gajdošová
Eliška Beniaková Marián Marko

27.1.2019
Zuzana Beniaková Hanka Kováčová
Ľudovít Beniak Dalibor Kováč

3.2.2019
Katarína Beniaková Beáta Neubauerová
Katarína Gardianová Marián Podoba

10.2.2019
Júlia Magdolenová Veronika Minarovičová
Mária Šuppová Tomáš Košík

17.2.2019
Lucia Marková Lucia Magdolenová
Janette Polakovičová Katarína Šuppová

24.2.2019
Zuzana Beniaková z rodiny Gajdošových
Ľudovít Beniak Dominik Gajdoš

3.3.2019
Mária Gajdošová Jana Somogyiová
Peter Olša Andrej Ralbovský

10.3.2019
Anna Nedasová Katarína Gajdošová
Lucia Marková Marián Podoba

17.3.2019
Soňa Košíková Beáta Neubauerová
Patrik Janica Matúš Mikula

24.3.2019
Mária Kovalíková Mária Remeková Magdolenová
Mária Kováčiková Tomáš Košík

31.3.2019
Adelka Beniaková Veronika Minarovičová
Eliška Beniaková Peter Hatala