2. pôstna nedeľa

Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty

Liturgický kalendár

Pondelok po druhej pôstnej nedeli, féria

Utorok   po druhej pôstnej nedeli, féria

Streda   po druhej pôstnej nedeli, féria

Štvrtok po druhej pôstnej nedeli,féria,prvý štvrtok v mesiaci, 
     Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   po druhej pôstnej nedeli, féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota   po druhej pôstnej nedeli, féria, prvá sobota v mesiaci

      Poriadok a úmysly sv. omší od 26.2.2018 do 4.3.2018

Pondelok 07:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Antóniu č. 504
Utorok   18:00 za † kňaza Pavla Kováčika a rehoľnú sestru Eugéniu
Streda   07:00 za † rodičov MáriuKletusaŠtefana a Alojza
Štvrtok  18:00 za † Antóniu Magdolenovú, 1. výročie
Piatok   18:00 za † Eleonóru, súrodencov a rodičov z oboch strán
Sobota   07:00 Poďakovanie za 18. rokov života s prosbou o Božie
        požehnanie, pevné zdravie a dary Ducha Svätého 
        pre Jožka
Nedeľa   08:00 za † Jozefa Kereka. 4.výročie a rodičov z oboch 
                  strán
     10:00 za   farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.

Vo štvrtok budem spovedať popoludní od 17:00 hod. v kostole.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša.
Popoludní od 16:00 hod. do 17:30 hod. bude k poklone vyložená
Sviatosť Oltárna.
Svätá spoveď bude v kostole od 16:00 hod.  až do začiatku
svätej omše.
Pred svätou omšou o 17:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty.
Pri svätej omši sa bude udeľovať sviatosť pomazania chorých.

Spoločná veľkonočná svätá spoveď v našej farnosti bude
v sobotu 17. marca.

Chorých a nevládnych, okrem tých, ktorí pristupujú k svätej
spovedi každý mesiac, nahláste, prosím,
do konca týždňa v sakristii.

Budúca nedeľa je tretia pôstna.

1. pôstna nedeľa

Po svätých omšiach je jarná zbierka na charitu.
a Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Pobožnosť krížovej cesty bude o 14:30 hod.

 

Liturgický kalendár

Pondelok  po prvej pôstnej nedeli, féria

Utorok    po prvej pôstnej nedeli, féria

Streda    po prvej pôstnej nedeli, féria

Štvrtok   KATEDRA sv. PETRA, APOŠTOLA, sviatok

Piatok    po prvej pôstnej nedeli, féria

Sobota    po prvej pôstnej nedeli, féria

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 19.2.2018 do 25.2.2018

Pondelok 07:00 za † Valentína Bezáka, 6. výročie,  č. 285
Utorok   18:00 za † Gizelu Kováčovú a † sestry Spolku 
          kresťanskej lásky
Streda   07:00 za † v rodine Komárkovej
Štvrtok 18:00 za † Antona Gajdoša, 2. výročie
Piatok   18:00 za † rodičov Chrenkových, deti Viliama a Máriu
Sobota   07:00 za † Helenu Beliansku, mesačná
Nedeľa   08:00 za † Stanislava Bezáka, 10. výročie 
          a rodičov z oboch strán
     10:00 za   farníkov

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

 Budúca   nedeľa   je  druhá pôstna.

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  1. januára 2018 do 25. marca 2018

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

01.01.2018
Katarína Gardianová     Mária Lachkovičová 
Ľudovít Košík        Dalibor Kováč 
 
07.01.2018 
Elena Kováčová       Beáta Neubauerová 
Peter Olša         Marián Marko 
 
14.01.2018 
Mária Beniaková       Hanka Kováčová 
Stanislav Beniak      Dalibor Kováč 
 
21.01.2018 
Adelka Beniaková      Katarína Gajdošová 
Eliška Beniaková      Mária Remeková Magdolenová 

28.01.2018 
Zuzana Beniaková      Veronika Olšová 
Ľudovít Beniak       Andrea Jakubičková 
 
04.02.2018 
Katarína Beniaková     Beáta Neubauerová 
Katarína Šuppová      Stanislav Liday 
 
11.02.2018 
Júlia Magdolenová      Veronika Minarovičová 
Mária Šuppová        Tomáš Košík 
 
18.02.2018 
Lucia Marková        Jana Somogyiová 
Janette Polakovičová    Marián Podoba 
 
25.02.2018 
Zuzana Beniaková      Mirka Fabianová 
Ľudovít Beniak       Peter Hatala 
 
04.03.2018 
Mária Gajdošová ml.     Jana Tamajková 
Peter Olša         Andrej Ralbovský 
 
11.03.2018 
Anna Nedasová        Katarína Gajdošová 
Lucia Marková        Tomáš Krošlák 
 
18.03.2018 
Mária Vacvalová       Beáta Neubauerová 
Patrik Janica        Matúš Mikula 
 
25.03.2018 
Mária Kovalíková      Mária Remeková Magdolenová 
Mária Kováčiková      Tomáš Košík