28. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

 

 Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Utorok   – féria

Streda   – sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

Štvrtok  – sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

Piatok   – féria, detská svätá omša

Sobota   – Panny Márie v sobotu

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 15.10.2018 do 21.10.2018                         

 

Pondelok – 07:00 za † Jozefa a Teréziu Raučinových 
           a rodičov z oboch strán 
Utorok   – 18:00 za † Máriu Havaldovú č. 529
Streda   – 07:00 Poďakovanie za 70. rokov života Eriky
         s prosbou o Božie požehnanie a dar 
         zdravia pre celú rodinu
Štvrtok  – 18:00 Poďakovanie za 70. rokov života Márie
         s prosbou o Božie požehnanie a dar zdravia
Piatok   – 18:00 za † Milana Mazániyho, 9. výročie
           a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za živých členov ružencového bratstva
Nedeľa   – 08:00 za † manžela Jozefa Bezáka
         a † otca Jozefa Bezáka č. 947

         – 10:00 Poďakovanie za 30. rokov manželského života
         Evy a Andreja s prosbou o Božie požehnanie
         a dar zdravia  pre celú rodinu

 

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V mesiaci októbri pokračujú každý deň pred svätou omšou októbrové ružencové pobožnosti. Je možné získať úplné odpustky.

Ďakujem všetkým darcom, ktorí prispeli  do potravinovej zbierky
pre seminár v Nitre. Pán Boh zaplať.

Budúca   nedeľa   je  29. nedeľa v cezročnom období,
misijná nedeľa.

Po svätých omšiach bude zbierka na misie.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  1. októbra 2018 do 31. decembra 2018

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

07.10.2018
Katarína Gardianová     Veronika Minarovičová
Ľudovít Košík        Stanislav Liday

14.10.2018
Mária Šuppová        Mária Remeková Magdolenová
Miroslav Kováčik      Tomáš Košík

21.10.2018
Zuzana Beniaková      Beáta Neubauerová
Ľudovít Beniak       Marián Marko

28.10.2018
Mária Hollá         Katarína Gajdošová
Patrik Janica        Mária Gajdošová ml.

04.11.2018
Soňa Košíková        Veronika Olšová
Peter Olša         Tomáš Krošlák

11.11.2018
Katarína Gardianová     Mária Remeková Magdolenová
Ľudovít Košík        Peter Hatala

18.11.2018
Zuzana Beniaková      Júlia Magdolenová
Ľudovít Beniak       Tomáš Košík

25.11.2018
Lucia Marková        Mária Ondrejkovičová
Beáta Neubauerová      Anna Nedasová

02.12.2018
Mária Beniaková       Miriam Fabianová
Stanislav Beniak      Marián Podoba

09.12.2018
účastníci festivalu BCH   Jana Somogyiová
účastníci festivalu BCH   Peter Hatala

16.12.2018
Lucia Marková        Katarína Gajdošová
Beáta Neubauerová      Tomáš Košík

23.12.2018
Anna Nedasová        Hanka Kováčová
Mária Kováčiková      Dalibor Kováč

24.12.2018
Adelka Beniaková      Mária Remeková Magdolenová
Eliška Beniaková      Ľudovít Košík

25.12.2018
Soňa Košíková        Jana Somogyiová
Ľudovít Košík        Andrej Ralbovský

30.12.2018
Janette Polakovičová    Jana Tamajková
Elena Kováčová       Tomáš Krošlák

 

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  1. júla 2018 do 30. septembra 2018

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

01.07.2018
Mária Kovalíková      Andrea Jakubičková
Ľudovít Košík        Peter Hatala

08.07.2018
Soňa Košíková        Katarína Božiková
Patrik Janica        Peter Božik

15.07.2018
Katarína Gardianová     Jana Tamajková
Mária Kováčiková      Tomáš Krošlák

22.07.2018
Lucia Marková        Mária Remeková Magdolenová
Mária Hollá         Andrej Ralbovský

29.07.2018
Katarína Gajdošová     Beáta Neubauerová
Stanislav Liday       Tomáš Košík

05.08.2018
Mária Beniaková       Veronika Minarovičová
Stanislav Beniak      Marián Podoba

12.08.2018
Adelka Beniaková      Mária Remeková Magdolenová
Eliška Beniaková      Marián Marko

19.08.2018
Anna Nedasová        Beáta Neubauerová
Matúš Mikula        Tomáš Košík

26.08.2018
Zuzana Beniaková      Veronika Olšová
Ľudovít Beniak       Andrea Jakubičková

02.09.2018
Katarína Gardianová     Mirka Fabianová
Kataríma Šuppová      Peter Hatala

09.09.2018
Lucia Marková        Hanka Kováčová
Ľudovít Košík        Dalibor Kováč

16.09.2018
Mária Beniaková       Mária Remeková Magdolenová
Stanislav Beniak      Marián Podoba

23.09.2018
Mária Vacvalová       Beáta Neubauerová
Patrik Janica        Tomáš Košík

30.09.2018
Mária Šuppová        Júlia Magdolenová
Peter Olša         Tomáš Krošlák