11. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok   –  sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Piatok    –  féria

Sobota    –  Panny Márie v sobotu


Poriadok a úmysly sv. omší od 18.6.2018 do 24.6.2018

Pondelok – 07:00 za † Katarínu a Jozefa Bezákových 
           a ich rodičov č. 255
Utorok   – 15:00 za † Rudolfa Polereckého, pohrebná
Streda   – 07:00 za † Valériu a Michala Magdolenových
           a syna Milana
Štvrtok  – 07:00 za † Viktora, Annu, syna Teodora
           a rodičov z oboch strán č. 614
Piatok   – 18:00 za   Božiu pomoc a zdravie Agnesy
Sobota   – 07:00   Poďakovanie sestričkám za ich 
           obetavú prácu pre chorých

     – 17:00 za   zdravie a Božie požehnanie pre 
           60. ročných jubilantov
Nedeľa   – 08:00 za † Helenu a Antona Magdolenových č.535

     – 10:00 za † Veroniku a Antona Magdolenových, 
           Jozefa a † v rodine


Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V priebehu budúceho týždňa sa zúčastním na teologickom kurze
v Nitre, preto  v stredu a vo štvrtok bude svätá omša ráno.

Budúca   nedeľa   je
SLÁVNOSŤ NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA

Na budúcu nedeľu po svätých omšiach bude zbierka
NA DOBROČINNÉ DIELA Svätého Otca.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  1. apríla 2018 do 24. júna 2018

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

1.4.2018 
Lucia Marková        Mária Lachkovičová
Ľudovít Košík        Tomáš Krošlák
 
8.4.2018
Mária Šuppová        Veronika Olšová
Peter Olša         Peter Hatala
 
15.4.2018
Katarína Gardianová     Andrea Jakubičková
Matúš Mikula        Andrej Ralbovský
 
22.4.2018
Mária Kovalíková      Hanka Kováčová
Patrik Janica        Dalibor Kováč
 
29.4.2018
Zuzana Beniaková      Miroslava Fabianová
Ľudovít Beniak       Jozef Danák
 
6.5.2018
Mária Hollá         Veronika Minarovičová
Peter Olša         Tomáš Košík
 
13.5.2018
Janette Polakovičová    Beáta Neubauerová
Mária Kováčiková      Júlia Magdolenová
 
20.5.2018
Anna Nedasová        Prvoprijímajúce deti
Mária Gajdošová ml.     Prvoprijímajúce deti
 
27.5.2018
Mária Beniaková       Mária Remeková Magdolenová
Stanislav Beniak      Stanislav Liday
 
3.6.2018
Adela Beniaková       Katarína Gajdošová
Eliška Beniaková      Marián Marko
 
10.6.2018
Zuzana Beniaková      Jana Tamajková
Ľudovít Beniak       Marián Podoba
 
17.6.2018
Lucia Marková        Jana Somogyiová
Michal Jakubička      Tomáš Košík
 
24.6.2018
Mária Vacvalová       Beáta Neubauerová
Patrik Janica        Mária Remeková Magdolenová