Druhá adventná nedeľa

Litánie budú po druhej svätej omši
O 15:00 hod. bude adventný koncert
Ľudovej školy umenia.

 Liturgický kalendár

Pondelok – Féria

Utorok   – Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

Streda   – Sv. Lucie, panny a mučenice

Štvrtok  – Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Piatok   – Féria

Sobota   – Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 11.12.2017 do 17.12.2017

Pondelok – 07:00 za † Petra, rodičov a starých rodičov 
           z oboch strán č. 979
Utorok   – 17:00      Poďakovanie za dožitý vek s prosbou
           o Božiu pomoc v starobe pre Martu
Streda   –  07:00 za živých a mŕtvych členov rodiny Hrabkovej 
           a Kmotorkovej
Štvrtok  – 07:00 za † Štefana Michalíka, Eleonóru a syna Jozefa
Piatok   – 18:00 za † Jozefa a Máriu Gegelových
Sobota   – 07:00 za  Božiu pomoc a zdravie Oľgy 
           a sestier s rodinami
Nedeľa   – 08:00 za   farníkov                                         
     – 10:00 za † Petra Szabu

Pred svätými omšami cez celý týždeň bude príležitosť
ku sviatosti zmierenia.

V stredu popoludní  budem spovedať chorých po domoch
v časti obce Prímasské  od 14:00 hod. do 16:00 hod.

Spoločná vianočná svätá spoveď v našej farnosti bude
v sobotu 16.12.2017 dopoludnia od 10:30 hod. do 12:00 hod.
a popoludní od 14:00 hod. do 15:00 hod.

V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni.

Obsahom je:

Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova
rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
Záväzný je iba jeden deň.

Budúca   nedeľa   je  TRETIA adventná,
NEDEĽA GAUDETE.

 

1. adventná nedeľa

Po svätých omšiach je zbierka na charitu.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

O 15:00 hod. Vás pozývam na adventný čaj, ktorý pripravili deti
z nášho eRKa v pastoračnom centre DOMEC.
Po oboch svätých omšiach a aj popoludní v Domci požehnám
adventné vence.

Liturgický kalendár

Pondelok – Féria

Utorok  – Féria

Streda   – Sv. Mikuláša, biskupa

Štvrtok  – Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi,
      prvý štvrtok v mesiaci, 
      deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   – NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Sobota   – Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 04.12.2017 do 10.12.2017

Pondelok – 07:00 za † Jozefa Vaňu, nedožitých 70. rokov
Utorok   – 17:00 za † Ladislava a Máriu Szabových
Streda   – 07:00 za † Vlastu Olachovú
Štvrtok  – 07:00 za † Viktora, manželku Máriu, syna Viktora 
         a †  v rodine  Bezákovej a Michalíkovej
Piatok   – 08:00 za † Jána Jozefáka, 5. výročie
     – 18:00 za   60. ročných jubilantov
Sobota   – 07:00 za † Viktora Bezáka, 5. výročie 
           a  rodičov z oboch strán
Nedeľa   – 08:00 za † kňaza Štefana Janegu, nedožitých 105 r.,
           rodičov a brata Jozefa
     – 10:00 za † Stanislava Marku

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.
V tomto týždni je prvý štvrtok v mesiaci.piatok je prikázaný sviatok
a po večernej svätej omši bude stretnutie so svätým Mikulášom.
V priebehu týždňa nahláste ešte, prosím, v sakristii chorých
k vianočnej svätej spovedi.

Budúca   nedeľa   je  druhá adventná.

 

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  1. októbra 2017 do 31. decembra 2017

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

01.10.2017 
Katarína Gardianová     Jana Masaryková
Ľudovít Košík        Tomáš Krošlák

08.10.2017 
Mária Beniaková       Mária Remeková Magdolenová
Stanislav Beniak      Tomáš Košík

15.10.2017 
Zuzana Beniaková      Beáta Neubauerová
Ľudovít Beniak       Marián Marko

22.10.2017 
Mária Vacvalová       Katarína Gajdošová
Patrik Janica        Mária Gajdošová

29.10.2017 
Lucia Marková        Veronika Olšová
Peter Olša         Peter Hatala

05.11.2017 
Zuzana Beniaková      Mária Remeková Magdolenová
Ľudovít Beniak       Stanislav Liday

12.11.2017 
Katarína Gardianová     Hanka Kováčová
Ľudovít Košík        Dalibor Kováč

19.11.2017 
Mária Šuppová        Beáta Neubauerová
Júlia Magdolenová      Lenka Benáková

26.11.2017 
Mária Beniaková       Miriam Fabianová
Stanislav Beniak      Marián Podoba

03.12.2017
účastníci festivalu BCH   Jana Somogyiová
účastníci festivalu BCH   Katarína Gajdošová

10.11.2017 
Anna Nedasová        Denisa Bezáková
Mária Kováčiková      Tomáš Košík

17.12.2017 
Lucia Marková        Hanka Kováčová
Patrik Janica        Dalibor Kováč

24.12.2017         Polnočná: 
Adelka Beniaková      Mária Remeková Magdolenová
Eliška Beniaková      Ľudovít Košík

25.12.2017 
Katarína Beniaková     Jana Somogyiová
Michal Jakubička      Andrej Ralbovský

26.12.2017 
Janette Polakovičová    Danka Chrenková
Elena Kováčová       Peter Hatala

31.12.2017 
Andrea Jakubičková     Jana Tamajková
Ľudovít Košík        Tomáš Krošlák