Štvrtá pôstna nedeľa

Popoludní o 14:30 hod. bude krížová cesta

Liturgický kalendár


Pondelok po štvrtej pôstnej nedeli, féria

Utorok   po štvrtej pôstnej nedeli, féria

Streda   po štvrtej pôstnej nedeli, féria

Štvrtok po štvrtej pôstnej nedeli, féria

Piatok   po štvrtej pôstnej nedeli, féria, detská svätá omša

Sobota   po štvrtej pôstnej nedeli, féria, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 27.3.2017 do 2.4.2017

Pondelok 07:00 za † rodičov Jána a Viktóriu Chrenkových č.255
Utorok   18:00 za † Roberta Gajdoša, č. 838
Streda   07:00 za † Pavla Buláka, pohrebná
Štvrtok  07:00 za   rodinu Lukačkovú a Obžerovú
Piatok   18:00 za † Martu Bezákovú, 2. výročie, Jozefa 
          a rodičov z oboch strán
Sobota   07:00 za   zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Markovú
Nedeľa   08:00 za † Alžbetu Uríkovú, 1. výročie
         10:00 za † Viktora Magdolena, nášho rodáka z Mníchova

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok dopoludnia od 10:00 hod. do 12:00 hod.  budem spovedať
chorých po domoch k Veľkej noci v časti obce Stará dedina a Bošianska
cesta
, popoludní od 14:00 hod. do 16:00 hod.  budem spovedať chorých
v časti obce Prímasské. Chorých a nevládnych, okrem tých, ktorí
pristupujú k svätej spovedi každý mesiac, nahláste, prosím, do stredy v sakristii.

V piatok pred detskou svätou omšou o 17:30 hod. bude
pobožnosť Krížovej cesty.

V piatok po svätej omši sa budú v kancelárii farského úradu
zapisovať úmysly svätých omší na mesiac: máj a jún.

V sobotu 2. apríla 2017 bude spoločná veľkonočná svätá spoveď
v našej farnosti: dopoludnia od 10:30 hod. do 12:00 hod.
popoludní od 14:00 hod. do 15:00 hod.
Každú pol hodinu sa bude udeľovať sväté prijímanie.

Zvyk zahaľovať kríže a obrazy v kostole pred Piatou pôstnou
nedeľou sa zachováva aj u nás. Kríže zostanú zahalené
až do konca slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok
a obrazy až do začiatku Veľkonočnej vigílie.

Budúca nedeľa je piata pôstna
a zároveň prvá nedeľa v mesiaci.
Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty.

Tretia pôstna nedeľa

Popoludní o 14:30 hod. bude krížová cesta

Liturgický kalendár

Pondelok  SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE

Utorok    po tretej pôstnej nedeli, féria

Streda    po tretej pôstnej nedeli, féria

Štvrtok   po tretej pôstnej nedeli, féria

Piatok    po tretej pôstnej nedeli, féria, detská svätá omša

Sobota    ZVESTOVANIE PÁNA

Poriadok a úmysly sv. omší od 20.3.2017 do 26.3.2017

Pondelok 18:00 za   Božiu pomoc a zdravie rodine Bezákovej
Utorok   07:00      Poďakovanie za 75. rokov života Evy
Streda   07:00 za † Antona Košíka, manželku Jozefínu, 
          Viktóriu a deti
Štvrtok 18:00 za † Jozefa, Antóniu, Antona Mozolových,
          Jána a Annu Chlebových a starých rodičov
Piatok   18:00 za † Jozefa, Helenu, Valenta a rodičov č. 376
Sobota   07:00 za † Annu Kramárovú,2.výročie a Teodora Bezáka
Nedeľa   08:00 za  farníkov
     10:00 za † Teréziu Bezákovú č. 570

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok večer pri svätej omši budem udeľovať pomazanie chorých.

V piatok pred detskou svätou omšou o 17:30 hod. bude pobožnosť krížovej cesty.

V sobotu na slávnosť Zvestovania Pána sa v Kréde pri slovách „a mocou Ducha Svätého… a stal sa človekom“ (alebo: „ktorý sa počal … a narodil sa z Márie Panny“) pokľakne na jedno koleno, keď sa Vyznanie viery recituje, na dve kolená, keď sa spieva.

V noci z 25. na 26. marca sa mení čas.
O 02.hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03.hod. letného času.

 Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení, v období od 27. novembra 2016 do 26. novembra 2017, obdaroval úplnými odpustkami všetkých veriacich. Podmienky ich získania sú vo výveske pred kostolom.

 V sobotu 8. apríla 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre bude konať duchovná obnova pre lekárov a pracovníkov v zdravotníctve. Obnovu organizuje Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve. Bližšie imformácie sú  na plagátiku vo výveske pred kostolom.

Budúca nedeľa je štvrtá pôstna – Nedeľa Radosti (LAETARE)

Popoludní o 14:30 hod. bude krížová cesta

 

 

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  1. januára 2017 do 26. marca 2017

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

01.01.2017
Katarína Gardianová     Mária Lachkovičová
Ľudovít Košík        Marián Podoba
 
08.01.2017
Elena Kováčová       Dominika Kinčeková
Peter Olša         Stanislav Liday ml.
 
15.01.2017
Mária Beniaková       Beáta Neubauerová
Stanislav Beniak      Marián Marko
 
22.01.2017
Adelka Beniaková      Katarína Gajdošová
Eliška Beniaková      Mária Remeková Magdolenová
 
29.01.2017
Zuzana Beniaková      Veronika Olšová
Ľudovít Beniak       Andrea Jakubičková
 
05.02.2017
Mária Vacvalová       Beáta Neubauerová
Patrik Janica        Stanislav Liday 
 
12.02.2017
Júlia Magdolenová      Veronika Minarovičová
Mária Šuppová        Tomáš Košík
 
19.02.2017
Lucia Marková        Janka Kováčiková
Janette Polakovičová    Marián Podoba
 
26.02.2017
Zuzana Beniaková      Denisa Bezáková
Ľudovít Beniak       Mirka Fabianová
 
05.03.2017
Mária Gajdošová ml.     Veronika Olšová
Peter Olša         Andrea Jakubičková
 
12.03.2017
Anna Nedasová        Katarína Gajdošová
Lucia Marková        Marián Podoba
 
19.03.2017
Katarína Gardianová     Beáta Neubauerová
Júlia Magdolenová      Matúš Mikula
 
26.03.2017
Mária Kovalíková      Mária Remeková Magdolenová
Mária Kováčiková      Tomáš Košík