7. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

 

Pondelok   Féria

Utorok     Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi

Streda     KATEDRA sv. PETRA, APOŠTOLA, sviatok

Štvrtok    Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka

Piatok     Féria

Sobota     Panny Márie v sobotu

         Poriadok a úmysly sv. omší od 20.2.2017 do 26.2.2017

 

Pondelok 07:00 za † Pavla Magdolena, 2 výročie 
          a dcéru Martinku č. 952
Utorok   18:00 za   Božiu pomoc a zdravie pre Milana Staňa
Streda   07:00 za † Ľubomíra Mondoka, pohrebná
Štvrtok 18:00 za † Jána, Augustínu a syna Teodora č. 838
Piatok   18:00 za † v rodine Fričovej, Jána a Katarínu, 
          syna Jána a vnuka Jána
Sobota   07:00 za † Stanislava Bezáka, rodičov 
          z oboch strán a súrodencov
Nedeľa   08:00 za † Ďoďa Kováčika č. 28
         10:00 za   farníkov

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Sviatosť prvého svätého prijímania v našej farnosti
bude vysluhovaná dňa 21.mája 2017.

Budúca nedeľa je ôsma v cezročnom období.

Po druhej svätej omši sa bude konať zmierna poklona:
Odprosujúca pobožnosť, Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu a odprosenie Božského Srdca za hriechy spoločnosti.

 

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  1. januára 2017 do 26. marca 2017

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

01.01.2017
Katarína Gardianová     Mária Lachkovičová
Ľudovít Košík        Marián Podoba
 
08.01.2017
Elena Kováčová       Dominika Kinčeková
Peter Olša         Stanislav Liday ml.
 
15.01.2017
Mária Beniaková       Beáta Neubauerová
Stanislav Beniak      Marián Marko
 
22.01.2017
Adelka Beniaková      Katarína Gajdošová
Eliška Beniaková      Mária Remeková Magdolenová
 
29.01.2017
Zuzana Beniaková      Veronika Olšová
Ľudovít Beniak       Andrea Jakubičková
 
05.02.2017
Mária Vacvalová       Beáta Neubauerová
Patrik Janica        Stanislav Liday 
 
12.02.2017
Júlia Magdolenová      Veronika Minarovičová
Mária Šuppová        Tomáš Košík
 
19.02.2017
Lucia Marková        Janka Kováčiková
Janette Polakovičová    Marián Podoba
 
26.02.2017
Zuzana Beniaková      Denisa Bezáková
Ľudovít Beniak       Mirka Fabianová
 
05.03.2017
Mária Gajdošová ml.     Veronika Olšová
Peter Olša         Andrea Jakubičková
 
12.03.2017
Anna Nedasová        Katarína Gajdošová
Lucia Marková        Marián Podoba
 
19.03.2017
Katarína Gardianová     Beáta Neubauerová
Júlia Magdolenová      Matúš Mikula
 
26.03.2017
Mária Kovalíková      Mária Remeková Magdolenová
Mária Kováčiková      Tomáš Košík