DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Kto si dnes  pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva
v kostole nábožne uctí tento obraz a splní podmienky predpísané
na získanie úplných odpustkov, môže získať úplné odpustky
pre seba, alebo pre duše v očistci.

 Končí sa veľkonočná oktáva

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Po nich bude v našom kostole komorný koncert Luciána Bezáka
pod názvom Chvíle s Carlom Carrettom.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Sv. Juraja, mučeníka

Utorok    –  Sv. MARKA, EVANJELISTU

Streda    –  Féria

Štvrtok  –  Féria

Piatok    –  Féria

Sobota    –  Sv. Kataríny Sienskej, Panny a Učiteľky Cirkvi, 
       patrónky Európy

Poriadok a úmysly sv. omší od 24. 4.2017 do 30.4.2017

Pondelok – 07:00 za † Máriu a Pavla Hoštackých 
           a rodičov z oboch strán  č. 357
Utorok   – 18:00 za † Kvetoslavu Luchavovú a rodičov
Streda   – 07:00 za † Antona Magdolena a rodičov Pauličkových
Štvrtok  – 18:00 za † Antóniu Bezákovú, 10. výr., 
           manžela Rudolfa a rodičov z oboch strán
Piatok   – 18:00 za † Máriu a Antona Bujalkových
Sobota   – 07:00 za † Vladimíra Fureka č. 280
Nedeľa   – 08:00 za   farníkov
        – 10:00 za † Martu Magdolenovú, 2. výročie

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, ktoré neprijali sviatosť krstu v našej farnosti, aby priniesli krstný list z tej farnosti, kde bolo dieťa pokrstené.

Budúca   nedeľa   je TRETIA VEĽKONOČNÁ.

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  2. apríla 2017 do 25. júna 2017

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

02.04.2017 
Lucia Marková        Miroslava Fabianová
Mária Kovalíková      Beáta Neubauerová

09.04.2017 
Mária Šuppová        Veronika Olšová
Peter Olša         Andrea Jakubičková

16.04.2017 
Katarína Gardianová     Mária Lachkovičová
Ľudovít Košík        Andrej Ralbovský

23.04.2017 
Lenka Benáková       Hanka Kováčová
Patrik Janica        Dalibor Kováč

30.04.2017 
Zuzana Beniaková      Júlia Magdolenová
Ľudovít Beniak       Anna Magdolenová

07.05.2017 
Mária Hollá         Jana Somogyiová
Peter Olša         Tomáš Košík

14.05.2017 
Janette Polakovičová    Mária Heribanová
Mária Kováčiková      Martin Magdolen

21.05.2017 
Anna Nedasová        Prvoprijímajúce deti
Mária Gajdošová ml.     Prvoprijímajúce deti

28.05.2017 
Mária Beniaková       Mária Remeková Magdolenová
Stanislav Beniak      Stanislav Liday

04.06.2017 
Adela Beniaková       Katarína Gajdošová
Eliška Beniaková      Marián Marko

11.06.2017 
Zuzana Beniaková      Jana Tamajková
Ľudovít Beniak       Marián Podoba

18.06.2017 
Lucia Marková        Veronika Minarovičová
Michal Jakubička      Stanislav Liday ml.

25.06.2017 
Mária Vacvalová       Beáta Neubauerová
Patrik Janica        Matúš Mikula