12. nedeľa v cezročnom období

Dnes po svätých omšiach je zbierka
NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Po druhej svätej omši budú litánie.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  sv. Ladislava

Streda    –  sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

Štvrtok   –  sv. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť

Piatok    –  féria

Sobota    –  Panny Márie v sobotu, prvá sobota v mesiaci

Nedeľa    –   prvá nedeľa v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 26.6.2017 do 2.7.2017

Pondelok – 07:00 za † rodičov Bubeníkových a Jozefa Dušana
Utorok   – 18:00 za † Šimona a Augustínu Bezákových a
           † v rodine Bezákovej a Markovej
Streda   – 07:00 za   zdravie a Božiu pomoc pre Petra
Štvrtok  – 08:00 za   farníkov
     – 18:00 za   Božiu pomoc a dar zdravia pre Evu
Piatok   – 18:00 za † Jozefa a Viktóriu Chrenkových, 9. výročie  
           a v rodine
Sobota   – 07:00 na   úmysel pána biskupa
     – 16:30 za   zdravie a Božie požehnanie 
           pre 50. ročných jubilantov
Nedeľa   – 08:00   Poďakovanie za 80 rokov života  
           Heleny Medekovej s prosbou o Božiu pomoc 
           i dar zdravia

         – 10:00   Poďakovanie za 60 rokov spoločného života 
           manželov Marty a Jozefa Košíkových

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V piatok bude slávnostná ďakovná svätá omša na konci školského roka pre všetkých p. učiteľov, žiakov, študentov a deti.

Budúca   nedeľa   je  13. nedeľa v cezročnom období
Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

11. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť

Sobota    –  NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť

Poriadok a úmysly sv. omší od 19.6.2017 do 25.6.2017

Pondelok – 07:00 za  † Katarínu a Jozefa Bezákových 
            a ich rodičov č. 255
Utorok   – 18:00 za  † Helenu a Alfonza Hoosových č. 631
Streda   – 07:00 za  † Jozefa Nedasa, pohrebná
Štvrtok  – 07:00 za  † Michala Magdolena, Valériu, syna 
            Milana a rodičov z oboch strán
Piatok   – 18:00 za  † Teréziu Fazekašovú, 5. výročie, 
            súrodencov a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za † Máriu Beniakovú, 4. výročie
     – 16:00 za  zdravie a Božie požehnanie 
           pre 75. ročných jubilantov
Nedeľa   – 08:00 za † rodičov Dušových, Bezákových,
           Borchových, Ľubomíra, Ladislava a Slávku
     – 10:00 za  farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V priebehu budúceho týždňa sa zúčastním na teologickom kurze
v Nitre,  preto  v stredu a vo štvrtok bude svätá omša ráno.

V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po svätom
prijímaní bude odprosujúca pobožnosť a veriaci, ktorý sa zúčastní
na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať
za obvyklých podmienok úplné odpustky.

V piatok po svätej omši sa budú v kancelárii farského úradu
úmysly svätých omší na mesiace júl, august a september.

Budúca   nedeľa   je  12. nedeľa v cezročnom období

Na budúcu nedeľu po svätých omšiach bude zbierka
NA DOBROČINNÉ DIELA SVÄTÉHO OTCA.

Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  2. apríla 2017 do 25. júna 2017

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

02.04.2017 
Lucia Marková        Miroslava Fabianová
Mária Kovalíková      Beáta Neubauerová

09.04.2017 
Mária Šuppová        Veronika Olšová
Peter Olša         Andrea Jakubičková

16.04.2017 
Katarína Gardianová     Mária Lachkovičová
Ľudovít Košík        Andrej Ralbovský

23.04.2017 
Lenka Benáková       Hanka Kováčová
Patrik Janica        Dalibor Kováč

30.04.2017 
Zuzana Beniaková      Júlia Magdolenová
Ľudovít Beniak       Anna Magdolenová

07.05.2017 
Mária Hollá         Jana Somogyiová
Peter Olša         Tomáš Košík

14.05.2017 
Janette Polakovičová    Mária Heribanová
Mária Kováčiková      Martin Magdolen

21.05.2017 
Anna Nedasová        Prvoprijímajúce deti
Mária Gajdošová ml.     Prvoprijímajúce deti

28.05.2017 
Mária Beniaková       Mária Remeková Magdolenová
Stanislav Beniak      Stanislav Liday

04.06.2017 
Adela Beniaková       Katarína Gajdošová
Eliška Beniaková      Marián Marko

11.06.2017 
Zuzana Beniaková      Jana Tamajková
Ľudovít Beniak       Marián Podoba

18.06.2017 
Lucia Marková        Veronika Minarovičová
Michal Jakubička      Stanislav Liday ml.

25.06.2017 
Mária Vacvalová       Beáta Neubauerová
Patrik Janica        Matúš Mikula