22. nedeľa v cezročnom období.

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok   –  féria, prvý štvrtok v mesiaci, 
       Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok    –  féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota    –  sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi,
             prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 29.8.2016 do 4.9.2016

Pondelok – 07:00 za † Máriu a Štefana Bebjakových 
           a ich rodičov
Utorok   – 15:00 za † Jarmilu Michalíkovú, pohrebná
         – 18:00 za † sestry a Máriu
Streda   – 07:00 za   Božiu pomoc pre rodinu Zymeri
Štvrtok  – 18:00 za † Milana Líšku, 9. výročie 
           a rodičov, č. 190
Piatok   – 18:00  Prosba o vieru, zdravie, Božie požehnanie 
         a dary Ducha Svätého  pre vnúčatá
Sobota   – 07:00 za † Helenu, l. výročie, 
           Augustína, Karola a Betku č. 344
Nedeľa   – 08:00 za   farníkov
     – 10:00 za † Jozefa a Máriu Bezákových a ich deti

 V utorok po pohrebnej svätej omši budú v Dome smútku pohrebné obrady, rozlúčka a pochovanie  zosnulej pani Jarmily Michalíkovej
na miestnom cintoríne.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať chorých po domoch a popoludní bude sv. spoveď od 16:00 hod.
do 18:00 hod. pre žiakov a študentov pri príležitosti začiatku nového
školského roku.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude sv. spoveď v domove dôchodcov a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď.

Na prvý piatok bude slávnostné VENI SANCTE na začiatok školského roku.

Budúca   nedeľa   je 23. nedeľa v cezročnom období,
prvá nedeľa v mesiaci

Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti celofarská poklona
k Sviatosti Oltárnej.

Sviatosť Oltárna bude k poklone vyložená po 1. svätej omši do 9:30 hod., potom od 14:00 hod., kedy začína poklona pre deti a mládež, o 15:00 hod. pokračuje poklonou mužov,  o 16:00 hod. poklonou žien a záverečné požehnanie bude o 17:00 hod.

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od 3. júla 2016  do 25. septembra 2016

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

03.07.2016
Mária Vacvalová       Jana Somogyiová
Patrik Janica        Ľudovít Košík
 
10.07.2016
Mária Šuppová        Veronika Olšová
Peter Olša         Andrea Jakubičková
 
17.07.2016
Katarína Gardianová     Denisa Bezáková
Mária Kováčiková      Mirka Fabianová
 
24.07.2016
Lucia Marková        Mária Remeková Magdolenová
Peter Olša         Stanislav Liday ml.
 
31.07.2016
Katarína Gajdošová     Beáta Neubauerová
Stanislav Liday       Tomáš Košík
 
07.08.2016
Mária Beniaková       Janka Kováčiková
Stanislav Beniak      Marián Podoba
 
14.08.2016
Adelka Beniaková      Mária Remeková Magdolenová
Eliška Beniaková      Marián Marko
 
21.08.2016
Anna Nedasová        Beáta Neubauerová
Matúš Mikula        Tomáš Košík
 
28.08.2016
Zuzana Beniaková      Veronika Olšová
Ľudovít Beniak       Andrea Jakubičková
 
04.09.2016 
Katarína Gardianová     Jana Somogyiová
Mária Kovalíková      Ľudovít Košík
 
11.09.2016
Lucia Marková        Mirka Fabianová
Peter Olša         Denisa Bezáková
 
18.09.2016
Mária Beniaková       Mária Remeková Magdolenová
Stanislav Beniak      Marián Podoba
 
25.09.2016
Mária Vacvalová       Beáta Neubauerová
Patrik Janica        Tomáš Košík

 

Pozvánka na slávnostnú posviacku obnoveného kostola Sv. Andreja-Svorada a Beňadika

plagát 1 - príloha - pdf
plagát 1 – príloha – pdf

Biskupstvo Nitra a Pútnické miesto Skalka
Vás srdečne pozývajú na slávnostnú posviacku obnoveného kostola Sv. Andreja-Svorada a Beňadika, ktorú vykoná Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, v sobotu 7. mája 2016 o 15:30. Naša radosť bude znásobená tým, že pri tejto slávnosti bude milostivý kostol vyhlásený za diecéznu svätyňu sv. Andreja-Svorada a Beňadika, pustovníkov, patrónov nitrianskej diecézy.

plagát 2 - priloha - pdf
plagát 2 – priloha – pdf

Program:
14:30 Príležitosť ku sv. spovedi
15:00 Korunka Božieho milosrdenstva
15:30 Slávnostná svätá omša Agapé
Duchovný program bude pokračovať večerom milosrdenstva:
20:00 Začiatok adorácie
(Príležitosť ku sv. spovedi) (do 22:00)
20:30 Čítanie z buly Misericordiae vultus
21:00 Modlitby chvál
22:00 Posvätný ruženec
23:00 Tichá celonočná adorácia
06:00 Ranné chvály a záver adorácie