24. nedeľa v cezročnom období

Po svätých omšiach bude jesenná zbierka na seminár.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok   –  sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla
       Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

Piatok    –  sv. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

Sobota    –  sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, titul katedrály

Poriadok a úmysly sv. omší od 17.9.2018 do 23.9.2018

Pondelok – 07:00 Poďakovanie za dar zdravia a prosba 
         o duchovné dary pre rodinu
Utorok   – 18:00 Za zdravie a o Božiu pomoc pre 70. ročnú
         jubilantku  Helenu 
Streda   – 07:00 za † Vladimíra Paulínyho
Štvrtok  – 07:00 za † Annu a Pavla Markových a starých
           rodičov u oboch strán č. 47
Piatok  – 18:00 za † Annu a Jozefa Podmanických, 40.výročie
         a † v rodine č. 41
Sobota   – 07:00 za † Rudolfa, Máriu, synov Karola a Rudolfa
Nedeľa   – 08:00 za  zdravie a Božie požehnanie 
           pre 70. ročných jubilantov
     – 10:00 za   farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni.
Záväzný je iba jeden deň. Obsahom jesenných kántrových dní je
poďakovanie za úrodu.

Budúca   nedeľa   je 25. nedeľa v cezročnom období

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  1. júl 2018 do 30. september 2018

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

01.07.2018
Mária Kovalíková      Andrea Jakubičková
Ľudovít Košík        Peter Hatala

08.07.2018
Soňa Košíková        Katarína Božiková
Patrik Janica        Peter Božik

15.07.2018
Katarína Gardianová     Jana Tamajková
Mária Kováčiková      Tomáš Krošlák

22.07.2018
Lucia Marková        Mária Remeková Magdolenová
Mária Hollá         Andrej Ralbovský

29.07.2018
Katarína Gajdošová     Beáta Neubauerová
Stanislav Liday       Tomáš Košík

05.08.2018
Mária Beniaková       Veronika Minarovičová
Stanislav Beniak      Marián Podoba

12.08.2018
Adelka Beniaková      Mária Remeková Magdolenová
Eliška Beniaková      Marián Marko

19.08.2018
Anna Nedasová        Beáta Neubauerová
Matúš Mikula        Tomáš Košík

26.08.2018
Zuzana Beniaková      Veronika Olšová
Ľudovít Beniak       Andrea Jakubičková

02.09.2018
Katarína Gardianová     Mirka Fabianová
Kataríma Šuppová      Peter Hatala

09.09.2018
Lucia Marková        Hanka Kováčová
Ľudovít Košík        Dalibor Kováč

16.09.2018
Mária Beniaková       Mária Remeková Magdolenová
Stanislav Beniak      Marián Podoba

23.09.2018
Mária Vacvalová       Beáta Neubauerová
Patrik Janica        Tomáš Košík

30.09.2018
Mária Šuppová        Júlia Magdolenová
Peter Olša         Tomáš Krošlák