Druhá nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Féria

Utorok    –  sv. Antona, opáta  

Streda    –  Féria

Štvrtok   –  Féria

Piatok    –  Féria, detská svätá omša

Sobota    – sv. Agnesy, panny a mučenice

Poriadok a úmysly sv. omší od 16.1.2017 do 22.1.2017

Pondelok  –  07:00 za  † Emíliu, č. 672
Utorok    –  18:00 za  † Jána Jozefáka
Streda    – 07:00 za  † Jozefa, Antona a † v rodine
     - 13:30 zaOta Smatanu, pohrebná
Štvrtok   –  18:00 za  † Annu Holbayovú, nedožitých 70. rokov
Piatok    – 18:00 za  † Jozefa Danáka, 1. výročie
Sobota    –  07:00 za     Božiu pomoc a zdravie Antona Šmotláka
Nedeľa    –  08:00 za     farníkov
     –  10:00 za † Máriu a Rudolfa Kasalových 
             a rodičov z oboch strán

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V utorok 17.1.2017 o 14:00 hod. budú na miestnom cintoríne pohrebné
obrady a pochovanie p. Silvie Hallonovej, rod. Gajdošovej.

V stredu 18.1.2017 o 13:00 hod. sa v našom chráme začína sv. ruženec
za zosnulého p. Ota Smatanu, o 13:30 hod. pohrebná sv. omša a po nej
pohrebné obrady a pochovanie na miestnom cintoríne.

Od 18. do 25. januára je  TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV.

Budúca   nedeľa   je  3. nedeľa v cezročnom období

 

 

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  1. januára 2017 do 26. marca 2017

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

01.01.2017
Katarína Gardianová     Mária Lachkovičová
Ľudovít Košík        Marián Podoba
 
08.01.2017
Elena Kováčová       Dominika Kinčeková
Peter Olša         Stanislav Liday ml.
 
15.01.2017
Mária Beniaková       Beáta Neubauerová
Stanislav Beniak      Marián Marko
 
22.01.2017
Adelka Beniaková      Katarína Gajdošová
Eliška Beniaková      Mária Remeková Magdolenová
 
29.01.2017
Zuzana Beniaková      Veronika Olšová
Ľudovít Beniak       Andrea Jakubičková
 
05.02.2017
Mária Vacvalová       Beáta Neubauerová
Patrik Janica        Stanislav Liday 
 
12.02.2017
Júlia Magdolenová      Veronika Minarovičová
Mária Šuppová        Tomáš Košík
 
19.02.2017
Lucia Marková        Janka Kováčiková
Janette Polakovičová    Marián Podoba
 
26.02.2017
Zuzana Beniaková      Denisa Bezáková
Ľudovít Beniak       Mirka Fabianová
 
05.03.2017
Mária Gajdošová ml.     Veronika Olšová
Peter Olša         Andrea Jakubičková
 
12.03.2017
Anna Nedasová        Katarína Gajdošová
Lucia Marková        Marián Podoba
 
19.03.2017
Katarína Gardianová     Beáta Neubauerová
Júlia Magdolenová      Matúš Mikula
 
26.03.2017
Mária Kovalíková      Mária Remeková Magdolenová
Mária Kováčiková      Tomáš Košík

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  2. októbra 2016  do 26. decembra 2016

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša


02.10.2016
Katarína Gardianová     Birmovanci 
Ľudovít Košík        Birmovanci 
 
09.10.2016
Mária Beniaková       Mária Remeková Magdolenová 
Stanislav Beniak      Tomáš Košík 
 
16.10.2016
Zuzana Beniaková      Beáta Neubauerová 
Ľudovít Beniak       Marián Marko 
 
23.10.2016
Lucia Marková        Katarína Gajdošová 
Peter Olša         Mária Gajdošová 
 
30.10.2016
Mária Vacvalová       Mária Remeková Magdolenová 
Patrik Janica        Stanislav Liday 
 
06.11.2016
Zuzana Beniaková      Veronika Olšová 
Ľudovít Beniak       Andrea Jakubičková 
 
13.11.2016
Katarína Gardianová     Jana Somogyiová 
Ľudovít Košík        Marián Podoba 
 
20.11.2016
Mária Šuppová        Beáta Neubauerová 
Júlia Magdolenová      Lenka Benáková 
 
27.11.2016
Mária Beniaková       Denisa Bezáková 
Stanislav Beniak      Mirka Fabianová 
 
04.12.2016
účastníci festivalu BCH   Katarína Gajdošová 
účastníci festivalu BCH   Beáta Neubauerová 
 
11.12.2016
Anna Nedasová        Mária Gajdošová 
Matúš Mikula        Tomáš Košík
 
18.12.2016
Lucia Marková        Veronika Olšová 
Michal Jakubička      Andrea Jakubičková

24.12.2016         Polnočná
Adelka Beniaková      Mária Remeková Magdolenová 
Eliška Beniaková      Ľudovít Košík 
 
25.12.2016
Mária Vacvalová       Beáta Neubauerová 
Patrik Janica        Stanislav Liday ml. 
 
26.12.2016
Janette Polakovičová    Denisa Bezáková 
Lucia Marková        Mirka Fabianová