4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Po svätých omšiach bude zbierka na seminár.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

 Litánie budú po druhej svätej omši.

 Liturgický kalendár

Pondelok  –  Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

Utorok    –  Sv. Juraja, mučeníka

Streda    –  Sv. Marka, evanjelistu, sviatok

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  féria,  svätá omša pre deti

Sobota    –  féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 23.4.2018 do 29.4.2018

Pondelok – 07:00 za   Božiu pomoc a zdravie pre Ladislava
Utorok   – 18:00 za   farníkov
Streda   – 07:00 za   dary Ducha Svätého pre Jozefa
Štvrtok  – 18:00 za † rodičov a dcéru Cecíliu č. 106
Piatok   – 18:00 za † Valenta Danáka, 11. výročie, 
           rodičov a ich deti
Sobota   – 07:00 za † Vladimíra Fureka č. 280
Nedeľa   – 08:00 za † Helenu, nedožitých 90 rokov, č. 773
     – 10:00 za † Máriu Záhumenskú, 1. výročie

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Féria

Utorok    –  Féria

Streda    –  Féria

Štvrtok   –  Féria

Piatok    –  Féria

Sobota    –  Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 16.4.2018 do 22.4.2018

Pondelok – 07:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Janyho Kotulasa
Utorok   – 18:00 za † Ľubomíra Hunku, 6. výročie
Streda   – 07:00 za † Petra,  nedožitých 60. rokov
Štvrtok  – 18:00 za † Antóniu, Rudolfa a rodičov z oboch 
           strán
Piatok   – 18:00 za farníkov
Sobota   – 07:00 za Božiu pomoc a zdravie Anežky a Ľudmily
Nedeľa   – 08:00 za † matku Máriu Bezákovú a brata Jozefa

     – 10:00 Poďakovanie za 70.rokov života Anny 
         s prosbou o Božie požehnanie a dar 
         zdravia pre celú rodinu č.41

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň
pred svätou omšou.

Na Slovensku sa v dňoch 16. – 22. apríla 2018 uskutoční
Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Svätý otec
František nás v tieto dni povzbudzuje  k intenzívnej
modlitbe za nové povolania pre Cirkev.

Budúca   nedeľa   je ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ nedeľa

Po svätých omšiach bude zbierka na seminár.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.