Prvá adventná nedeľa

Po svätých omšiach je zbierka na charitu.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Pri oboch svätých omšiach požehnám adventné vence.

 Liturgický kalendár

Pondelok   –   Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Utorok    –   Féria

Streda     –   Féria

Štvrtok    –   Sv. Františka Xaverského, kňaza, 
        prvý štvrtok v mesiaci,
        deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok     –   Sv. Barbory, panny a mučenice, 
        prvý piatok v mesiaci

Sobota     –   Féria, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 30.11.2020 do 06.12.2020

Pondelok – 07:00 za † Gizelu Paulíniovú, 2. výročie
Utorok   – 18:00 za † rehoľnú sestru Gerdu, rodičov 
           a súrodencov
Streda   – 07:00 za † Stanislava Marku a rodičov 
           z oboch strán
Štvrtok – 18:00 za † Ladislava a Máriu Szabových 
           a ich rodičov
Piatok   – 18:00 za † Mikuláša Bujalku, mesačná
Sobota   – 10:00 slávnostná svätá omša za birmovancov
Nedeľa  – 08:00 Poďakovanie za 70. rokov života Márie 
         s prosbou o Božie požehnanie a zdravie 
         pre celú jej rodinu

     – 10:00 za † Petra Szabu, 10. výročie

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.
Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok odpoludnia od 16:00 hod. do 17:00 hod. bude pri dodržaní
všetkých hygienických opatrení svätá spoveď pre birmovancov,
krstných rodičov a ostatných.

V piatok od 16:00 hod. bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna
a príležitosť ku svätej spovedi.

V sobotu o 10:00 hod. bude v našej farnosti J.E. pán biskup Viliam Judák vysluhovať sviatosť birmovania.

V priebehu tohto týždňa nahláste, prosím v sakristii, chorých
k vianočnej svätej spovedi.

Budúca   nedeľa   je  druhá adventná.