Druhá adventná nedeľa

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok – NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE

Utorok   – Féria

Streda   – Féria

Štvrtok  – Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

Piatok   – Sv. Lucie, panny a mučenice

Sobota   – Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Poriadok a úmysly sv. omší od 9.12.2019 do 15.12.2019

Pondelok – 08:00 za † Máriu Pauličkovú

         – 18:00 za   Božie požehnanie a zdravie pre Máriu 
           a celú rodinu
Utorok   – 07:00 za † Elenu Tatarkovú, 4. výročie
Streda   – 07:00 Poďakovanie za 92. rokov života 
         Terézie Kákošovej s prosbou o Božie 
         požehnanie a zdravie pre celú rodinu
Štvrtok – 07:00 za † Alexandra, Petra a Gabrielu Bezákových
Piatok   – 18:00 za † Máriu Bezákovú, mesačná  č.852
Sobota  – 07:00 za † Vojtecha Bujalku, 
           rodičov Vojtecha a Eleonóru
Nedeľa  – 08:00 za   farníkov                                          
     – 10:00 za † v rodine Kováčikovej a Šuppovej

Pred svätými omšami cez celý týždeň bude príležitosť ku sviatosti zmierenia.

stredu popoludní  budem spovedať chorých po domoch
v časti obce Prímasské  od 14:00 hod. do 16:00 hod.

Vo štvrtok dopoludnia  budem spovedať chorých po domoch
v časti obce stará dedina od 09:00 hod. do 12:00 hod.

Spoločná vianočná svätá spoveď v našej farnosti bude
v sobotu 14.12.2019 dopoludnia od 10:30 hod. do 12:00 hod.
a popoludní od 14:00 hod. do 15:00 hod.

V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni.

Obsahom je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín,
duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
Záväzný je iba jeden deň.

Sviatosť birmovania v našej farnosti bude vyslúžená
na budúci rok v sobotu 17. októbra 2020.

Budúca   nedeľa   je  TRETIA adventná, NEDEĽA GAUDETE.

Žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy
v Bošanoch a jej pobočky v Chynoranoch, Vás srdečne pozývajú
na adventný koncert, ktorý sa bude konať
v nedeľu 15. decembra 2019 o 15,00 hod. v Kostole Nanebovzatia
Panny Márie v Chynoranoch.

 

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  6. októbra 2019 do 29. decembra 2019

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

6.10.2019
Katarína Gardianová     Mária Remeková Magdolenová
Ľudovít Košík        Tomáš Krošlák

13.10.2019
Mária Šuppová        Beáta Neubauerová
Mária Kovalíková      Tomáš Košík

20.10.2019
Zuzana Beniaková      Hanka Kováčová
Ľudovít Beniak       Dalibor Kováč

27.10.2019
Mária Hollá         Júlia Magdolenová
Patrik Janica        Mária Gajdošová

3.11.2019
Soňa Košíková        Mária Bezáková
Peter Olša         Radovan Bebjak

10.11.2019
Katarína Gardianová     Mária Remeková Magdolenová
Peter Olša         Ľudovít Košík, prosby: Peter Hatala

17.11.2019
Zuzana Beniaková      Katarína Gajdošová
Ľudovít Beniak       Jana Masaryková

24.11.2019
Zuzana Bakytová       Katarína Šuppová
Janette Polakovičová    Veronika Minarovičová

1.12.2019
Mária Beniaková       Jana Tamajková
Stanislav Beniak      Patrik Janica

8.12.2019
účastníci festivalu BCH   Soňa Košíková
účastníci festivalu BCH   Tomáš Košík

15.12.2019
Lucia Marková        Mária Šuppová
Mária Vacvalová       Tomáš Košík

22.12.2019
Anna Nedasová        Danka Valkovičová
Mária Kováčiková      Dominik Gajdoš

24.12.2019
Adelka Beniaková  polnočná Lucia Marková
Eliška Beniaková      Andrej Ralbovský

25.12.2019
Soňa Košíková        Jana Somogyiová
Ľudovít Košík        Marek Olšanský

29.12.2019
Janette Polakovičová    Katarína Gajdošová
Elena Kováčová       Tomáš Krošlák