29. nedeľa v cezročnom období

 misijná nedeľa

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok  –  Sv. Jána Pavla II., pápeža

Piatok   – féria

Sobota   –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 19.10.2020 do 25.10.2020

Pondelok – na úmysel pána biskupa
Utorok   – Poďakovanie za 45. rokov života Radoslava  
      s prosbou o Božie požehnanie a zdravie 
      re celú rodinu
Streda  – za uzdravenie rodových koreňov
Štvrtok – za † Andreja Raučinu, starých rodičov 
        Grácových a Raučinových
Piatok   – Poďakovanie za 50. rokov spoločného života 
      Márie a Jozefa s prosbou o Božie požehnanie 
      a zdravie pre celú rodinu
Sobota   – za 50 - ročných jubilantov
Nedeľa  – za † Ignáca Magdolena, 1. výročie
     – za † Ladislava Záhumenského, pohrebná

K sviatosti zmierenia je možné pristúpiť kedykoľvek a bude
vysluhovaná vždy po telefonickom dohovore s vdp. farárom.

Vo štvrtok o 16:00 hod.budú na miestnom cintoríne pohrebné
obrady a pochovanie zosnulého pána Ladislava Záhumenského.

V sobotu 24. októbra  uplynie 5. rokov od smrti Jeho Eminencie
Jána Chryzostoma kardinála Korca.

Pri tejto príležitosti bude v piatok 23. októbra 2020 o 17:00 hod.
slávená sv. omša v nitrianskej Katedrále -Bazilike sv. Emeráma.
Vzhľadom na aktuálne pandemické opatrenia nebude možné
osobne sa zúčastniť tejto sv. omše v Katedrále, ale bude možné
ju sledovať prostredníctvom TV Nitrička, Rádia Lumen
i Rádia Mária.
Prosím Vás, aby ste vo svojich modlitbách pamätali
na pána kardinála ako svedka viery, ktorý požehnane spravoval
našu Nitriansku diecézu v r. 1990-2005.

V noci z 24. na 25. októbra sa mení čas.
O 03.00 hodine letného času posúvame hodiny na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času.

V pondelok 19. októbra, dopoludnia od 09:00 hod. do 12:00 hod.
a popoludní od 16:00 hod. do 17:00 hod
. sa v budove starej fary
uskutoční  potravinová zbierka pre seminár v Nitre.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Budúca   nedeľa   je  30. nedeľa v cezročnom období