28. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok   –  sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Streda    –  féria

Štvrtok  –  sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

Piatok   –  sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok, detská svätá omša

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 14.10.2019 do 20.10.2019                         

Pondelok – 07:00 za † Gabrielu, Aladára a Petra
Utorok   – 18:00 za † Jozefa a Teréziu Raučinových
           a rodičov z oboch strán
Streda   – 07:00 za † Vendelína Bebjaka, Máriu 
           a starých rodičov
Štvrtok – 18:00 za † Hedvigu a Jozefa Grácových, 
           rodičov z oboch strán  
           a vnuka Andreja
Piatok   – 18:00 za † Alexandra a Antóniu Bezákových
           a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za † v rodine Hederových a deti Jána,
           Máriu, Annu a Jozefa
Nedeľa  – 08:00 za † Jozefa Hlaváča, 30. výročie

         – 10:00     Poďakovanie za 70. rokov života 
           Františka s prosbou o Božie požehnanie 
           a zdravie pre celú rodinu

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V mesiaci októbri pokračujú každý deň pred svätou omšou októbrové ružencové pobožnosti. Je možné získať úplné odpustky.

Spolu s našimi sestričkami Vincentkami ďakujem všetkým darcom,
ktorí prispeli na zbierku „Boj proti hladu“ finančnou  čiastkou 1782 €.
Nech Vám to Pán Boh odmení a požehnáva Vaše rodiny.

Budúca   nedeľa   je  29. nedeľa v cezročnom období, misijná nedeľa.
Po svätých omšiach bude zbierka na misie.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od  6. októbra 2019 do 29. decembra 2019

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

6.10.2019
Katarína Gardianová     Mária Remeková Magdolenová
Ľudovít Košík        Tomáš Krošlák

13.10.2019
Mária Šuppová        Beáta Neubauerová
Mária Kovalíková      Tomáš Košík

20.10.2019
Zuzana Beniaková      Hanka Kováčová
Ľudovít Beniak       Dalibor Kováč

27.10.2019
Mária Hollá         Júlia Magdolenová
Patrik Janica        Mária Gajdošová

3.11.2019
Soňa Košíková        Mária Bezáková
Peter Olša         Radovan Bebjak

10.11.2019
Katarína Gardianová     Mária Remeková Magdolenová
Ľudovít Košík        Peter Hatala

17.11.2019
Zuzana Beniaková      Katarína Gajdošová
Ľudovít Beniak       Jana Masaryková

24.11.2019
 Zuzana Bakytová      Katarína Šuppová
Janette Polakovičová    Veronika Minarovičová

1.12.2019
Mária Beniaková       Jana Tamajková
Stanislav Beniak      Patrik Janica

8.12.2019
účastníci festivalu BCH   Soňa Košíková
účastníci festivalu BCH   Tomáš Košík

15.12.2019
Lucia Marková        Mária Šuppová
Mária Vacvalová       Tomáš Košík

22.12.2019
Anna Nedasová        Danka Valkovičová
Mária Kováčiková      Dominik Gajdoš

24.12.2019
Adelka Beniaková  polnočná Lucia Marková
Eliška Beniaková      Andrej Ralbovský

25.12.2019
Soňa Košíková        Jana Somogyiová
Ľudovít Košík        Marek Olšanský

29.12.2019
Janette Polakovičová    Katarína Gajdošová
Elena Kováčová       Tomáš Krošlák