Rozlúčka s našou drahou sestričkou Konzolátkou.

Naša drahá sestrička Konzolátka,
vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať za Vašu dlhoročné pôsobenie v našej farnosti, za trpezlivé povzbudzovanie veriacich, za obetu v neúnavnej službe starým a chorým ľuďom, za náročnú službu organistu, za privedenie 2 mladých ľudí k službe organistov, ako aj za vľúdnosť, láskavosť i úsmev. Nech Vám to všetko náš Nebeský Otec mnohonásobne vynahradí.

Do ďalšej služby v novom pôsobisku Vám z úprimného srdca vyprosujeme, nech Vás Pán Boh sprevádza svojimi milosťami, nech Vám dá pevné zdravie a nech Vás naďalej na príhovor sv. Vincenta de Paul a sv. Lujzy de Marillac ochraňuje naša nebeská Matka Panna Mária.