Modlitba za nenarodené deti

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to,
že si povolal k životu každého človeka.

Ty chceš, aby človek mal podiel na tvojej nekonečnej láske,
aby si uvedomil hodnotu svojej ľudskej dôstojnosti.

Dnes s veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo
pre našich drahých zosnulých.

Chceme si tiež spomenúť aj na tých najbezbrannejších,
ktorí zomreli násilnou smrťou umelého potratu skôr, ako sa narodili.

Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov týchto zabitých detí,
aby pochopili, že dieťa je tvoj dar a nie ich vlastníctvo.

Tento Boží dar nesmie končiť v kontajneri s odpadom.
Dieťa je dar, za ktorý sa ďakuje.

Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych personál,
ktorí asistovali pri smrti nenarodených detí,
aby spoznali hrôzu svojich činov, aby sa nespreneverovali
svojmu poslaniu a boli vždy na strane života.

Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti,
zasiahni ich svetlom pravdy,
aby si vážili a spoznali hodnotu každého ľudského života.

Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme s tvojou pomocou,
každý na svojom mieste a vo svojom povolaní,
vydávali svedectvo o kráse a vznešenosti ľudského života,
a tak prispievali k šíreniu ”evanjelia života“.

Panna Mária, matka Božia a matka naša, prihováraj sa za nás u tvojho syna,
aby svojím milosrdným pohľadom vzhliadol na všetkých,
za ktorých prosíme v tejto modlitbe.

Svätý Jozef, verný ochranca Svätej rodiny,
ochraňuj aj všetky naše rodiny,
aby sme sa raz všetci stretli a radovali v dome nášho Nebeského Otca. Amen.