Modlitba za stavbu novej farskej budovy

Pane Ježišu,
Tvoja dobrota je nekonečná
a Tvoje milosrdenstvo trvá naveky.
Ďakujeme Ti, že Ty mocný Boh
si našim priateľom
a že sa na Teba môžeme
s prosbami obrátiť vždy
a v každej potrebe.
S dôverou Ťa chceme prosiť
a zároveň odovzdať do Tvojich
všemohúcich rúk
stavbu novej farskej budovy.
Prosíme Ťa o pomoc a ochranu
pre všetkých, ktorí sa budú podieľať
na tomto diele.
Nech aj ono napomáha
k šíreniu Božieho kráľovstva v našej farnosti.
Amen.