VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Popoludní o 15:00 hod. budú litánie.

Liturgický kalendár

Pondelok
VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Utorok VEĽKONOČNÝ UTOROK
Streda
VEĽKONOČNÁ STREDA
Štvrtok
VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK
Piatok VEĽKONOČNÝ PIATOK
Sobota
VEĽKONOČNÁ SOBOTA

Poriadok a úmysly svätých omší od 28.3.2016 do 3.4.2016

Pondelok 08:00
10:00
za


Milana Nedasa, 6. výročie, jeho rodičov a sestru Máriu
Poďakovanie za 50. rokov života manželov Jany a Ivana
Utorok 07:00 za Antona, Jozefínu, Viktóriu a deti č. 45
Streda 15:00 za Helenu Furekovú, pohrebná
Štvrtok 16:30 za Alžbetu Uríkovú, pohrebná
Piatok 15:00
19:00
za
Jozefínu Bujalkovú, pohrebná
Martu Bezákovú, 1. výročie, manžela Jozefač. 538
Sobota 07:45
15:00
za
Annu Kramárovú, 1. výročie, Teodora Bezáka a rodičov
Zdenku Bebjakovú, pohrebná
Nedeľa
3.04.2016
08:00
10:00
za
za

farníkov
Teréziu Bezákovú
, 5. výročie, č. 570

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.

Popoludní od 17:00 hod. do 19:00 hod., teda až do začiatku svätej omše bude k poklone vyložená
Sviatosť Oltárna.

Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme
Raduj sa, nebies Kráľovná.

Zastupovanie – kontakt : vdp. Andrej Guniš
– číslo mobilu 0907 101 302,
Farský úrad Žabokreky nad Nitrou 5421232.

Budúca nedeľa je:
DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Kto si v tento deň pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní podmienky predpísané na získanie úplných odpustkov, môže získať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci.

KONČÍ SA VEĽKONOČNÁ OKTÁVA