10. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria
Utorok    –  féria
Streda    –  féria
Štvrtok   –  féria
Piatok    –  féria
Sobota    –  sv. Barnabáša, apoštola

Poriadok a úmysly sv. omší od 6.6.2016 do 12.6.2016

Pondelok    –   07:00 za  † Štefana a Annu Bezákových 
                            a † v rodine č. 524
Utorok          –     18:00 za  † Augustína Kmotorku, 1. výročie
Streda          –     07:00 za  † Aladára Kardoša a rodičov
Štvrtok         –     18:00 za  † Štefana Škulu a rodičov č. 954
Piatok          –     18:00   Poďakovanie za 40. rokov života 
                              manželov Antona a Kataríny
Sobota          –      07:00 za  † Milana, Silviu a Augustína
        -   16:00 za  novomanželov-sobášna sv. omša
Nedeľa          –      08:00 za    farníkov
                –      10:00 za † Jozefa Dušana Bezáka, 
                       1.výr.a rodičov z oboch strán

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.
Budúca   nedeľa   je  11. nedeľa v cezročnom období