32. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

 Liturgický kalendár

Pondelok   –    Féria

Utorok     –    Féria

Streda     –    Výročie posviacky Lateránskej baziliky

Štvrtok    –    Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Piatok     –    Sv. Martina z Tours, biskupa, detská svätá omša

Sobota     –    Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

 Poriadok a úmysly sv. omší od 07.11.2016 do 13.11.2016                         

Pondelok –  07:00 za † Helenu Tatarkovú, 1. výročie
Utorok   –  18:00 za † Petra, rodičov a starých rodičov 
            z oboch strán č. 979
Streda   –  07:00 za † Teodora Masného, syna Petra 
            a starých rodičov z oboch strán č. 97
Štvrtok  –  18:00 za † Šimona a Paulínu Púchovských a
            Angelu Kasalovú
Piatok  –  18:00 za † Máriu a Štefana Kovalíkových a rodičov
Sobota   –  07:00      Poďakovanie za 60. rokov života, za dar
              zdravia a Božiu pomoc pre Annu.
Nedeľa   –  08:00      Prosba o Božiu pomoc a zdravie.
     –  10:00 za   farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok o 10:00 hod. bude v Kovarciach rekolekcia kňazov nášho dekanátu.

Budúca   nedeľa   je  33. nedeľa v cezročnom období

V našej farnosti slávime hody. Slávnostná svätá omša, na ktorú
úprimne pozývam všetkých veriacich, bude o 10:00 hod.

Po sv. omšiach bude výročitá hodová ofera.
Za Vaše milodary nech Vás Pán Boh štedro odmení.

Litánie budú po poludní o 15:00 hod.