33. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú popoludní o 15:00 hod.

 Liturgický kalendár

 

Pondelok   – Féria

Utorok     – Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi

Streda     – Féria

Štvrtok    – Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

Piatok     – Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla, 
       apoštolov, detská svätá omša

Sobota     – Panny Márie v sobotu

 Poriadok a úmysly sv. omší od 14.11.2016 do 20.11.2016                         

Pondelok – 07:00 za † Vojtecha Kováčika a rodičov  č. 319
Utorok   – 18:00 za † Viktora Bezáka, Máriu, syna Viktora 
           a † v rodine Bezákovej a Michalíkovej
Streda   – 07:00 za † Štefana, Eleonóru, Jozefa 
           a rodičov z oboch strán
Štvrtok  – 13:00 za † Antona Magdolena, pohrebná
     – 18:00 za † Jozefa a Albínu Markových, 
           ich dcéru Cecíliu č. 106
Piatok   – 18:00 za † Ignáca Lukáčku a rodičov č. 504
Sobota   – 07:00 za † Teréziu, 5. výročie a Adriána Mikulášových
Nedeľa   – 08:00 za † Štefana Chrenku, 7. výročie a † v rodine
     – 10:00 za   farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  34. nedeľa v cezročnom období
                           KRISTA KRÁĽA

Litánie budú po druhej svätej omši.

Pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa bude konať obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok KRISTA KRÁĽA, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Pripomíname si výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma v Nitre

Končí Svätý rok milosrdenstva.