34. nedeľa v cezročnom období

KRISTA KRÁĽA
Litánie budú po druhej svätej omši.

Pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa bude konať obnova zasvätenia
ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia
určenej na sviatok KRISTA KRÁĽA, môže získať za obvyklých
podmienok úplné odpustky.
Končí Svätý rok milosrdenstva.

 Liturgický kalendár

Pondelok – Obetovanie Panny Márie

Utorok   – Sv. Cecílie, panny a mučenice

Streda   – Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka

Štvrtok  – Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov-mučeníkov

Piatok   – Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

Sobota   – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 21.11.2016 do 27.11.2016

Pondelok – 07:00 za    dušičky v očistci
Utorok   – 18:00 za † Margitu a Jozefa Bezákových, 
           synov Jozefa a Štefana s manželkami
Streda   – 07:00 za † Rudolfa Bezáka,25.výročie 
           a syna Vladimíra č.944
Štvrtok  – 07:00  za † Martina Michalíka, 15. výročie
Piatok   – 18:00 za † Jána, Viktóriu a rodičov 
           z oboch strán č.324
Sobota   – 07:00 za † Františka a Martu Púchovských, č. 357
     – 16:00 za   50-ročných jubilantov
Nedeľa   – 08:00 za  † Petra Remeka, nedožitých 70.rokov,
            2.výročie
     – 10:00 za  † Albínu Zitovú, rodičov z oboch strán 
            a ostatnú rodinu

Vo štvrtok 24.11.2016 o 08:00 hod. je z parkoviska pred obecným úradom odchod autobusu na pohreb rehoľnej sestričky Eleny Hrapkovej do Cérovej.

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

 

Budúca   nedeľa   je  prvá adventná.
Končí sa cezročné obdobie.

Na budúcu 1. adventnú nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Popoludní o 15:00 hod. Vás pozývame  do DOMCA na adventný čaj.