Prvá adventná nedeľa

Po svätých omšiach je jesenná zbierka na charitu.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Litánie budú po druhej svätej omši.

O 15:00 hod. Vás pozývam na adventný čaj, ktorý pripravili

v pastoračnom centre DOMEC deti z eRKa.

Po oboch svätých omšiach a popoludní v Domci požehnám adventné vence.

 Liturgický kalendár

Pondelok – Féria

Utorok   – Féria

Streda   – Sv. Ondreja, apoštola

Štvrtok  – Féria, prvý štvrtok v mesiaci, 
      deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   – Féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota   – Sv. Františka Xaverského, kňaza, 
      prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 28.11.2016 do 4.12.2016

Pondelok – 07:00 za † Viktora Bezáka, 4. výročie
Utorok   – 18:00 za † Máriu Bezákovú, 1. výročie, Valenta 
           a rodičov z oboch strán
Streda   – 07:00 za † Pavla Púchovského a rodičov
           z oboch strán
Štvrtok  – 18:00  za † Stanislava, Antóniu, Antona a Rada
Piatok   – 17:30 za † manželov Galiovských č.505
Sobota   – 07:00 za † Milana, Petra a starých rodičov 
           z oboch strán, č.595
Nedeľa   – 08:00 za   farníkov  10:00 za † Antona a Máriu Chrenkových 
           a dcéru Martu č. 982

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Príležitosť ku sviatosti
zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.
V priebehu týždňa nahláste, prosím, v sakristii chorých k vianočnej
svätej spovedi.
piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod. bude
k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do 17:30 hod.,
teda do začiatku svätej omše.

Spoločná vianočná svätá spoveď bude v našej farnosti
v sobotu 10. decembra dopoludnia od 10:30 hod. do 12:00 hod.
a popoludní od 14:00 hod. do 15:00 hod.

Budúca   nedeľa   je  druhá adventná.