Druhá nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Féria

Utorok    –  sv. Antona, opáta  

Streda    –  Féria

Štvrtok   –  Féria

Piatok    –  Féria, detská svätá omša

Sobota    – sv. Agnesy, panny a mučenice

Poriadok a úmysly sv. omší od 16.1.2017 do 22.1.2017

Pondelok  –  07:00 za  † Emíliu, č. 672
Utorok    –  18:00 za  † Jána Jozefáka
Streda    – 07:00 za  † Jozefa, Antona a † v rodine
     - 13:30 zaOta Smatanu, pohrebná
Štvrtok   –  18:00 za  † Annu Holbayovú, nedožitých 70. rokov
Piatok    – 18:00 za  † Jozefa Danáka, 1. výročie
Sobota    –  07:00 za     Božiu pomoc a zdravie Antona Šmotláka
Nedeľa    –  08:00 za     farníkov
     –  10:00 za † Máriu a Rudolfa Kasalových 
             a rodičov z oboch strán

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V utorok 17.1.2017 o 14:00 hod. budú na miestnom cintoríne pohrebné
obrady a pochovanie p. Silvie Hallonovej, rod. Gajdošovej.

V stredu 18.1.2017 o 13:00 hod. sa v našom chráme začína sv. ruženec
za zosnulého p. Ota Smatanu, o 13:30 hod. pohrebná sv. omša a po nej
pohrebné obrady a pochovanie na miestnom cintoríne.

Od 18. do 25. januára je  TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV.

Budúca   nedeľa   je  3. nedeľa v cezročnom období