Druhá nedeľa po narodení Pána

Krst Krista Pána

Končí sa Vianočné obdobie, začína Cezročné obdobie pred Pôstnym obdobím.
Po tomto sviatku sa odkladá Betlehem, prestanú sa spievať vianočné
piesne a stromčeky môžu zostať ako ozdoba do Hromníc.
Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok – Féria

Utorok   – Féria

Streda   – Féria

Štvrtok  – Féria

Piatok   – Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi

Sobota   – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 9.1.2017 do 15.1.2017

Pondelok  –  07:00 za    farníkov
Utorok    –  18:00 za † Dušana Kotlára, 5. výročie 
            a uzdravenie syna Tibora
Streda    – 07:00 za † Štefana a † v rodine č. 175
Štvrtok   –  18:00 za † Jozefínu Markovú, nedožitých 90. rokov
Piatok    – 18:00 za † Filoménu a Jozefa Žažových
Sobota    –  07:00 za † Jozefa Bezáka, č. 572 
            a rodičov z oboch strán
Nedeľa    –  08:00 za † kňaza Valentína Hatalu, 30. výročie smrti
     –  10:00 za   farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok je rekolekcia kňazov nášho dekanátu v Žabokrekoch n/N.

Budúca   nedeľa   je  2. nedeľa v cezročnom období