VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Popoludní o 15:00 hod. budú litánie.

Liturgický kalendár

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

VEĽKONOČNÝ UTOROK

VEĽKONOČNÁ STREDA

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

VEĽKONOČNÝ PIATOK, detská svätá omša

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

Poriadok a úmysly sv. omší od 17.4.2017 do 23.4.2017

Pondelok – 08:00 za † brata Jozefa Bezáka, 20. výr. 
           a matku Máriu Bezákovú, 10. výr.
     - 10:00 za † Teréziu Kmotorkovú, výročie
Utorok   – 18:00 za † Elenu, 25.výr. a Emila, 11. výr.
Streda   – 07:00 za † rodičov Jozefa, 30. výr. a Angelu, 
           nedožitých 90. rokov
Štvrtok  – 18:00 za † Jozefa a Máriu, 25. výr.
Piatok   – 18:00 za † Valenta, Máriu, syna Stanislava 
           a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za † Otíliu, manžela Stanislava 
           a rodičov
Nedeľa   – 08:00 za   farníkov
     - 10:00 za † Eleonóru Bezákovú, 30. výr., 
           Gašpara a ich † deti

Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme
Raduj sa, nebies Kráľovná.

Budúca   nedeľa   je:
DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA,
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Kto si v tento deň  pri verejnom vystavení obrazu Božieho
milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento
obraz a splní podmienky predpísané na získanie úplných
odpustkov, môže získať úplné odpustky pre seba,
alebo pre duše v očistci.

Končí sa veľkonočná oktáva

Budúcu nedeľu 23. apríla budú litánie o 14:30 hod.
Po nich bude v našom kostole komorný koncert
Luciána Bezáka pod názvom Chvíle s Carlom Carrettom.

Predstavuje 10 skladieb meditatívneho charakteru,
inšpirovaných dielom talianskeho duchovného
spisovateľa Carla Carretta.
V 50 minútovom programe zaznejú pomedzi autorské
skladby aj úryvky z meditácií Carla Carretta, ktoré
vyšli vo vydavateľstve Lúč v roku 1996.

Účinkujú:  Lucián Bezák- klávesové nástroje a spev

Miroslava Bezáková- flauta

Alexander Szendrei- husle

Ľudovít Košík- recitácia

Výber z tvorby Carla Carrettu vyšiel pod názvom:
Kráčajme cestou lásky.

Hlavne v tomto veľkonočnom čase je dobre umocňovať
v našich srdciach lásku, ktorou nás obdaroval Spasiteľ.
Všetkých Vás srdečne pozývam.

Vstupné na koncert je dobrovoľné a možnosť zakúpiť
si i CD-čko, ktorým môžete obdarovať svojich najbližších.