12. nedeľa v cezročnom období

Dnes po svätých omšiach je zbierka
NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Po druhej svätej omši budú litánie.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  sv. Ladislava

Streda    –  sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

Štvrtok   –  sv. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť

Piatok    –  féria

Sobota    –  Panny Márie v sobotu, prvá sobota v mesiaci

Nedeľa    –   prvá nedeľa v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 26.6.2017 do 2.7.2017

Pondelok – 07:00 za † rodičov Bubeníkových a Jozefa Dušana
Utorok   – 18:00 za † Šimona a Augustínu Bezákových a
           † v rodine Bezákovej a Markovej
Streda   – 07:00 za   zdravie a Božiu pomoc pre Petra
Štvrtok  – 07:00 za   farníkov
     – 18:00 za   Božiu pomoc a dar zdravia pre Evu
Piatok   – 18:00 za † Jozefa a Viktóriu Chrenkových, 9. výročie  
           a v rodine
Sobota   – 07:00 za † Petra Turčeka 
     – 16:30 za   zdravie a Božie požehnanie pre 
           50. ročných jubilantov
Nedeľa   – 08:00   Poďakovanie za 80 rokov života  
           Heleny Medekovej s prosbou o Božiu pomoc 
           i dar zdravia

         – 10:00   Poďakovanie za 60 rokov spoločného života 
           manželov Marty a Jozefa Košíkových

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V piatok bude slávnostná ďakovná svätá omša na konci školského roka pre všetkých p. učiteľov, žiakov, študentov a deti.

Prosím všetky prvoprijímajúce deti, aby v piatok po detskej svätej omši
odovzdali zapožičané habity.

Budúca   nedeľa   je  13. nedeľa v cezročnom období
Litánie budú popoludní o 14:30 hod.