1. nedeľa po narodení Pána

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Po druhej svätej omši pri  ďakovnej pobožnosti na starý rok
pri speve hymnu Teba Bože chválime, možno získať za zvyčajných
podmienok úplné odpustky.

O pol noci spoločne privítame Nový rok 2018
slávnostným požehnaním v kostole.

 Liturgický kalendár

Pondelok – OKTÁVA NARODENIA PÁNA - NOVÝ ROK
           SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
Utorok   – sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, 
      biskupov a učiteľov Cirkvi
Streda   – Najsvätejšieho mena Ježiš
Štvrtok  – Féria, prvý štvrtok v mesiaci, 
      Deň modlitieb za duchovné povolania
Piatok  – Féria, prvý piatok v mesiaci
Sobota   – ZJAVENIE PÁNA - TRAJA KRÁLI, 
      prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 1.1.2018 do 7.1.2018

Pondelok – 08:00 za † Jozefa  a Pavlínu Čahojových 
     – 10:00 za   farníkov
Utorok   – 07:00 za † Karola Hanáka, 5. výročie, č. 28
Streda   – 17:00 za † Jozefa Vaňu, 6. výročie 
           a rodičov z oboch strán
Štvrtok  – 14:30 za † Máriu Magdolenovú, pohrebná
     – 17:00 za † Albínu Zitovú, 19. výročie, rodičov 
      z oboch strán a ostatných † v rodine
Piatok   – 07:00 za † Jozefa Marku, 9. výročie a † v rodine
Sobota   – 08:00 za † Jozefa a Katarínu Markových a ich deti 
     – 10:00 za   členov Dychovej hudby Chynorianka
Nedeľa   – 08:00 za † kňaza Milana Medeka, 6. výročie, 
           jeho rodičov a súrodencov
     – 10:00 za † Máriu Hlaváčovú a rodičov z oboch strán.

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V pondelok na Nový rok  je aj SVETOVÝ DEŇ POKOJA.
Po svätých omšiach je novoročná výročitá ofera.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
Litánie s požehnaním so Sviatosťou Oltárnou budú o 15:00 hod.

Kto sa na Nový rok zúčastní na speve alebo recitovaní hymnusu
Príď Duchu Svätý tvorivý, môže získať za obvyklých podmienok
úplné odpustky.

Tento týždeň je aj prvý piatok v mesiaci. Po rannej svätej omši
bude prvo piatková pobožnosť a od 9:00 hod.  svätá spoveď
v domove dôchodcov a po nej svätá omša.

sobotu pri svätých omšiach požehnám vodu, ktorú si potom
môžete zobrať do svojich príbytkov a po evanjeliu ohlásim deň
Veľkej noci
.

Popoludní od 14:00 hod. budem požehnávať nové i staré domy
a byty
. Záujemcov o požehnanie, prosím, nahláste v sakristii.

Budúca   nedeľa   je  druhá po Narodení Pána
KRST KRISTA PÁNA a prvá nedeľa v mesiaci.

Končí sa vianočné obdobie