4. adventná nedeľa

Končí adventné obdobie, začína vianočné obdobie
Litánie budú po rannej svätej omši

 Liturgický kalendár

Pondelok – NARODENIE PÁNA, slávnosť

Utorok   – Sv. Štefana, prvého mučeníka

Streda   – Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Štvrtok  – Sv.  neviniatok, mučeníkov

Piatok   – Piaty deň v oktáve narodenia Pána

Sobota   – Šiesty deň v oktáve narodenia Pána

Poriadok a úmysly sv. omší od 25.12.2017 do 31.12.2017

Pondelok - 08:00 za Božiu pomoc a skoré uzdravenie 
          Zuzky Filakovej  
     - 10:00 za Božiu pomoc a zdravie rodiny
Utorok   - 08:00 za † Štefániu Kováčikovú, 10. výročie,
         nedožitých 100 rokov a rodičov z oboch strán
     - 10:00 za † Annu Gajdošovú, nedožitých 70. rokov
Streda   - 07:00 za † kňaza Vojtecha Kováčika, 10. výročie 
           a rodičov
Štvrtok  - 14:00 za † Viktora Havaldu, pohrebná
Piatok   - 18:00 za † Jolanu Bezákovú, mesačná
Sobota   - 07:00 za †  Jozefa, Janku a † v rodine  č. 452
Nedeľa   - 08:00 za    farníkov
     - 10:00 Poďakovanie za 80. rokov Terézie Bezákovej

V pondelok na sviatok NARODENIA PÁNA  po svätých omšiach bude vianočná výročitá ofera. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
Popoludní 
o 16,00 hod. Vás všetkých srdečne pozývame
na Jasličkovú pobožnosť.

V utorok popoludní budú chodiť do prihlásených rodín koledníci
Dobrej noviny.

V piatok 29. decembra po sv. omši sa budú zapisovať v kancelárii
farského úradu úmysly svätých omší  na február a marec.

Budúca  nedeľa je  Prvá nedeľa po narodení Pána
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

V nedeľu po druhej svätej omši bude ďakovná pobožnosť na starý rok,
kedy pri speve hymnu Teba Bože chválime, možno získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

V rámci homílie pri obidvoch svätých omšiach budú zverejnené
štatistické údaje zo života farnosti a finančné hospodárenie.

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Záujem o požehnanie nových a starých domov, ako i bytov nahláste,
prosím, v sakristii.
Domy budem požehnávať na sviatok Zjavenia Pána – Troch Kráľov.