VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Popoludní o 15:00 hod. budú litánie.

Liturgický kalendár

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

VEĽKONOČNÝ UTOROK

VEĽKONOČNÁ STREDA

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK - prvý štvrtok v mesiaci, 
           Deň modlitieb za duchovné povolania

VEĽKONOČNÝ PIATOK  - prvý piatok v mesiaci

VEĽKONOČNÁ SOBOTA  - prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 1.4.2018 do 8.4.2018

Pondelok – 08:00 Poďakovanie za 80.r.života Emílie Danákovej
      – 10:00 za † Rudolfa Benáka, rodičov a súrodencov
Utorok   – 14:30 za † pani Idu Havaldovú, pohrebná
Streda   – 13:30 za † pani Máriu Mazányiovú, pohrebná
Štvrtok  – 18:00 za † Antona Magdolena, 7. výročie 
           a rodičov Pauličkových
Piatok   – 18:00 za † Teréziu a Karola Kollárikových, 
           syna Vladimíra a rodičov
Sobota   – 07:00 za † Jozefa a Máriu Bezákových, 
           Rozáliu a Ondreja Gubových
Nedeľa   – 08:00 za  farníkov
     – 10:00 za † Teréziu Bezákovú, nedožitých 100. rokov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Dopoludnia od 9:00 hod.
bude svätá spoveď v domove dôchodcov a po nej svätá omša.
Popoludní od 16:00 hod. bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna.
Svätá spoveď bude v kostole od 16:00 hod.  až do začiatku svätej omše.

Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme
Raduj sa, nebies Kráľovná.

Budúca   nedeľa   je
DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Kto si v tento deň  pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz, splní podmienky
predpísané na získanie úplných odpustkov,  pomodlí sa Modlitbu Pána
a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie
milosrdenstvo (napríklad Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti), môže
získať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci.

Končí sa veľkonočná oktáva

Budúcu nedeľu 8. apríla budú litánie o 14:30 hod.