34. nedeľa v cezročnom období

KRISTA KRÁĽA

Litánie budú popoludní  o 14:30 hod.

Pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa bude konať obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok KRISTA KRÁĽA, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 Liturgický kalendár

Pondelok – Féria

Utorok   – Sviatok Panny Márie Zázračnej medaily

Streda   – Féria

Štvrtok  – Féria

Piatok   – Sv. Ondreja, apoštola

Sobota   – Panny Márie v sobotu, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 26.11.2018 do 2.12.2018

Pondelok – 07:00 za † Máriu Bezákovú,6.výročie, č.228
Utorok   – 17:00 za Božiu pomoc v chorobe pani Heleny Chrenkovej
Streda   – 07:00 za † Pavla Púchovského, 9.výročie, č.358
Štvrtok  – 17:00 za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu č. 41
Piatok   – 18:00 za † Jozefa, Danielu a rodičov Šimuniových
Sobota   – 07:00 za † rodičov Jozefa, 25. výročie 
           a Annu 10. výročie
Nedeľa  – 08:00 Poďakovanie za 40. rokov spoločného života
         manželov  Ondrejkovičových s prosbou o Božie 
         požehnanie a dar zdravia pre celú rodinu

         –  10:00 za † Jozefa a Máriu Bezákových, 
         ich † deti, vnuka Petra a pravnuka Jána

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  prvá adventná.

Končí sa cezročné obdobie.

Na budúcu 1. adventnú nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Pozývame všetky deti, ktoré chcú koledovať, aby prišli spolu
so zodpovednými sprevádzajúcimi osobami v sobotu 1. decembra
o 14,00 hod. do DOMCA na prvé stretnutie.

Na budúcu nedeľu 2. decembra o 15,00 hod. sa v pastoračnom
centre DOMEC uskutoční tradičný ADVENTNÝ ČAJ,
na ktorý pozývame všetkých ľudí dobrej vôle.

V programe je divadielko, adventné zamyslenie a požehnanie vencov.
Potom môžete ochutnať voňavé občerstvenie, bylinkový čaj a zakúpiť si drobné darčeky pre svojich najbližších.