Prvá adventná nedeľa

Po svätých omšiach je zbierka na charitu.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

O 15:00 hod. Vás pozývam na adventný čaj, ktorý pripravili deti
z nášho eRKa v pastoračnom centre DOMEC.
Pri oboch svätých omšiach a aj popoludní v Domci
požehnám adventné vence.

 Liturgický kalendár

Pondelok – Sv. Františka Xaverského, kňaza

Utorok   – Féria

Streda   – Féria

Štvrtok  – Sv. Mikuláša, biskupa,
      prvý štvrtok v mesiaci, 
      deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   – Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi,
      prvý piatok v mesiaci

Sobota   – NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Poriadok a úmysly sv. omší od 03.12.2018 do 09.12.2018

Pondelok – 07:00 za † Stanislava Marku, 1. výročie, č.205
Utorok   – 17:00 za † rodičov Valenta a Pavlínu Kováčikových 
           a syna Jozefa
Streda   – 07:00 na  úmysel pána biskupa
Štvrtok  – 17:00 za † Ladislava a Máriu Szabových
Piatok   – 18:00 za † Valériu Révayovú, 1. výročie
Sobota   – 08:00 za   Božiu pomoc a dar zdravia 
           tela i duše pre rodinu

         – 10:00 za † Máriu Gajdošovú, mesačná
Nedeľa  – 07:30 za † Štefana Chrenku a rodičov č. 537

     – 10:00 na   úmysel Marty

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. V piatok dopoludnia
od 9,00 hod. bude svätá  spoveď v domove dôchodcov a po nej
svätá omša. Popoludní od 16,00 hod. bude v kostole  k poklone
vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do začiatku svätej
omše.
Po večernej svätej omši bude stretnutie so svätým Mikulášom.
Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.
V priebehu tohto týždňa nahláste, prosím v sakristii, chorých
k vianočnej svätej spovedi. V sobotu je prikázaný sviatok.

Spoločná vianočná svätá spoveď bude v našej farnosti
v sobotu 15. decembra  dopoludnia od 10:30 hod.
do 12:00 hod. a popoludní od 14:00 hod. do 15:00 hod.

Budúca   nedeľa   je  DRUHÁ ADVENTNÁ.