24. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Kornélia, pápeža  a Cypriána, biskupa, mučeníkov

Utorok   – féria

Streda   – féria

Štvrtok  – féria

Piatok   – sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla
      Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

Sobota   – sv. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

Poriadok a úmysly sv. omší od 16.9.2019 do 22.9.2019

Pondelok – 07:00 za † Ľudmilu a Ľudovíta Kovačovičových
Utorok   – 14:30 za † Anastáziu Kardošovú, pohrebná
Streda   – 07:00 za † Máriu Bezákovú, nedožitých 90.rokov 
           č. 228
Štvrtok – 18:00 za † rodičov Annu a Pavla Markových  
           a starých rodičov u oboch strán
Piatok   – 18:00 za † Jána Magdolena
Sobota   – 07:00      Prosba o Božie požehnanie a zdravie 
           pre Annu
     – 15:00   za zdravie a Božie požehnanie 
           pre 70. ročných jubilantov
Nedeľa   – 08:00 za † v rodine Medekovej, Chrenkovej 
           a Paulíniovej
     – 10:00 za † Lýdiu Turčekovú, pohrebná

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu.

Budúca   nedeľa   je 25. nedeľa v cezročnom období