31. nedeľa v cezročnom období

prvá nedeľa v mesiaci

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

 

Liturgický kalendár

 

Pondelok – Sv. Karola Borromejského, biskupa

Utorok   – Féria

Streda   – Féria

Štvrtok  – Féria, prvý štvrtok v mesiaci, 
      Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   – Féria,  detská svätá omša

Sobota   – Výročie posviacky Lateránskej baziliky

 

Poriadok a úmysly sv. omší od  4.11.2019 do 10.11.2019                          

Pondelok – 07:00 za † sestry, švagrov a Máriu
Utorok   – 18:00 za † Valenta, manželku Máriu 
           a rodičov z oboch strán
Streda   – 07:00 za † Viktora Bezáka, 7. výročie 
           a rodičov z oboch strán
Štvrtok – 07:00  za duše v očistci
Piatok   – 14:00 za † Jozefínu Hatalovú, pohrebná 
    
     – 18:00      Poďakovanie za narodenie zdravého 
           dieťatka, pokoj a zdravie v rodine

Sobota   – 07:00 za † Antona Červeného, 5. výročie 
           a rodičov
Nedeľa  – 08:00 za † Martu Ľadvenicovú, 10. výročie  

     – 10:00 za   farníkov

Budúca   nedeľa   je  32. nedeľa v cezročnom období.

V našej farnosti slávime hody. Slávnostná svätá omša,
na ktorú úprimne pozývam všetkých veriacich, bude o 10:00 hod.

Po sv. omšiach bude výročitá hodová ofera.
Za Vaše milodary nech Vás Pán Boh štedro odmení.

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Dňa 16.11.2019 sa v našej farnosti uskutoční DEŇ RADOSTI.
Všetky deti sú srdečne vítané a prihlásiť sa môžu
u p. Mgr. Mareka Olšanského.