Farské oznamy

Prvá adventná nedeľa

Po svätých omšiach je zbierka na charitu.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

O 15:00 hod. Vás pozývam na adventný čaj, ktorý pripravili
deti z nášho eRKa v pastoračnom centre DOMEC.

Pri oboch svätých omšiach a aj popoludní v Domci
požehnám adventné vence.

Liturgický kalendár

Pondelok – Féria

Utorok   – Sv. Františka Xaverského, kňaza

Streda   – Féria

Štvrtok  – Féria, prvý štvrtok v mesiaci, 
      deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   – Sv. Mikuláša, biskupa, prvý piatok v mesiaci

Sobota   – Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, 
      prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 02.12.2019 do 08.12.2019

Pondelok – 07:00 za † Jozefa Magdolena, nedožitých 100 rokov,
           manželku Máriu a ich synov 
           Jozefa a Pavla č. 57
Utorok   – 18:00 za † rodičov Valenta a Pavlínu Kováčikových 
           a syna Jozefa
Streda   – 07:00 za † Petra, nedožitých 70. rokov, rodičov 
           a starých rodičov z oboch strán
Štvrtok – 18:00 za † Jána a Emíliu Gerbelových, 
           syna Jána a rodičov z oboch strán
Piatok   – 18:00 za † Stanislava a † rodine z oboch strán
Sobota  – 07:00 za † Antona Marku, mesačná a † v rodine
Nedeľa  07:30 za   účastníkov 26. ročníka slovenského
           festivalu poézie Beniakove Chynorany
     – 10:00 za † Vendelína Košíka, výročie a Agnesu

V  tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. V piatok dopoludnia
od 9,00 hod. bude svätá  spoveď v domove dôchodcov a po nej
svätá omša. Popoludní od 16,00 hod. bude v kostole  k poklone
vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do začiatku svätej
omše.
Po večernej svätej omši bude stretnutie so svätým Mikulášom.
Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V priebehu tohto týždňa nahláste, prosím v sakristii, chorých
k vianočnej svätej spovedi.

Spoločná vianočná svätá spoveď bude v našej farnosti
v sobotu 14. decembra  dopoludnia od 10:30 hod. do 12:00 hod.
a popoludní od 14:00 hod. do 15:00 hod.

Budúca   nedeľa   je  druhá adventná.