Farské oznamy

3. nedeľa v cezročnom období

Dnes je NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA
a zároveň aj 67.
SVETOVÝ DEŇ MALOMOCNÝCH.

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok – Féria

Utorok  – sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

Streda  – Féria

Štvrtok  – Féria

Piatok  – sv. Jána Bosca, kňaza

Sobota   – Panny Márie v sobotu, prvá sobota v mesiaci

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 27.1.2020 do 2.2.2020

Pondelok – 07:00 za † Valenta a Eleonóru č. 151
Utorok    – 18:00 za † Antóniu Lukáčkovú, 1. výročie
Streda   – 07:00 Prosba o Božiu pomoc pre rodinu Bartošovú
Štvrtok   – 18:00 za † v rodine Junasovej a Dankovej
Piatok   – 18:00 za † Evu Danákovú, mesačná
Sobota    – 07:00 za † Jozefa Bezáka, č. 543
Nedeľa    – 08:00 za † Annu Mozolovú, mesačná

     – 10:00 za † Antona Nedasa, brata Pavla 
            a ich rodičov

 

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň
pred svätou omšou
.

V piatok pri večernej svätej omši bude katechéza
pre birmovancov, účasť je povinná.

nedeľu na sviatok  OBETOVANIA  PÁNA  bude
obrad  požehnania sviec, prineste si, prosím, sviece.

Budúca nedeľa je 4. nedeľa v cezročnom období,
prvá nedeľa v mesiaci a 24. Svetový deň zasväteného
života

 Litánie budú popoludní o 14:30 hod.