Farské oznamy

3. pôstna nedeľa

Liturgický kalendár

Pondelok  po tretej pôstnej nedeli, féria

Utorok    po tretej pôstnej nedeli, féria

Streda    po tretej pôstnej nedeli, féria

Štvrtok   SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE

Piatok    po tretej pôstnej nedeli, féria

Sobota    po tretej pôstnej nedeli, féria

Úmysly súkromných sv. omší (bez účasti veriacich)
od 16.3.2020 do 22.3.2020

Pondelok za † Kolomana a Margitu Krištofových a rodičov
Utorok   za † Máriu, Jána a deti
Streda   za † Mariána Michalíka, mesačná
Štvrtok  za † Jozefa Magdolena, 1. výročie 
       a manželku Helenu
Piatok   za † Jozefa Kereka, 6. výročie a rodičov
Sobota   Poďakovanie za Božiu pomoc a úspešné 
     ukončenie štúdia
Nedeľa   Poďakovanie za 80. rokov života 
     Jozefa Magdolena a prosbou o Božie 
     požehnanie a zdravie pre celú rodinu

V noci z 28. na 29. marca sa mení čas.

O 02.hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny
na 03.hod. letného času.

Budúca nedeľa je štvrtá pôstna
Nedeľa Radosti (LAETARE)