Farské oznamy

23. nedeľa v cezročnom období

Popoludní je v našej farnosti celofarská
poklona k Sviatosti Oltárnej

Sviatosť Oltárna bude k poklone vyložená po 1. svätej omši do 9:30 hod.,
potom od 14:00 hod., kedy začína poklona pre deti a mládež, o 15:00 hod.,
pokračuje poklonou mužov,  o 16:00 hod. poklonou žien
a záverečná pobožnosť s požehnaním bude o 17:00 hod.

 Liturgický kalendár

Pondelok – Sv. Marka Križina,Melichara Grodzieckého
      a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov

Utorok   – NARODENIE PANNY MÁRIE, sviatok
      Svätá omša bude slúžená pri kaplnke

Streda   – féria

Štvrtok  – féria

Piatok   – féria

Sobota   – Najsvätejšieho mena Panny Márie

Poriadok a úmysly sv. omší od 7.9.2020 do 13.9.2020

Pondelok 18:00 Prosba o Božie požehnanie, dary Ducha Svätého
         a zdravie pre rodinu Balážovú
Utorok   – 18:00 za † Máriu a Vendelína Markových 
           12. a 10. výročie
Streda   – 07:00 za † rodičov Beňačkových, ich deti a vnukov
Štvrtok – 18:00 Poďakovanie za 40.rokov života Janky 
         s prosbou o Božie požehnanie a dar 
         zdravia pre celú rodinu
Piatok    – 18:00 za † rodičov Rudolfa, Máriu 
            a synov Karola a Rudolfa
Sobota   – 07:00 za † Anastáziu Kardošovú, 1. výročie.,    
            manžela Aladára a rodičov 
            z oboch strán
Nedeľa    – 08:00 Poďakovanie za 45. rokov manželstva 
          Ľudovíta a Márie a zároveň 70. rokov 
          života, s prosbou o Božie požehnanie
          a dar zdravia pre celú ich rodinu

           – 10:00 za † Jozefa Lukačku, 1. výročie

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V pondelok predpoludním o 11:00 hod. budú v Dome smútku
na cintoríne pohrebné obrady a pochovanie zosnulej
pani Terézie Čahojovej.

Budúca   nedeľa   je 24. nedeľa v cezročnom období

 Po svätých omšiach bude Zbierka pre Svätú Zem („Boží hrob“)
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.