Víkendový kurz prípravy na manželstvo.

Diecézna rada pre rodinu – Nitra pripravuje pilotný nepobytový víkendový kurz prípravy na manželstvo v Nitre na Kalvárii v dňoch 22. – 24. apríla 2022.

Kurz bude slúžiť ako modelový pre nové manželské páry, ktoré by
v tejto oblasti mohli ďalej slúžiť a boli by základom pre nový tím. Zámerom Diecéznej rady pre rodinu i otcov biskupov je vytvoriť v Nitre stabilný tím, ktorý by vedel poskytnúť prípravy podľa metodiky KBS s 9 témami 2 – 3 x ročne.

Manželské páry ochotné zapojiť sa do vytvorenia tímu pre Nitru a okolie sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese: nrdiecezarada@gmail.com alebo nitrianskerodiny@gmail.com