Záverečná syntéza synodálneho procesu.

Synodálne stretnutia dopomohli k hlbšiemu zamysleniu sa a našej reflexii, ako sa správame a vnímame ľudí vo farnosti. Vďaka synode sme sa učili aktívne počúvať jeden druhého a niektoré otázky a témy nás povzbudili k ďalšiemu štúdiu a vzdelávaní sa vo viere (najmä témy o evanjelizácii a ekumenizme). Synoda vzbudila nádej na pokračovanie v stretávaní, utvorení živého spoločenstva, ktoré môže byť prostriedkom pre rast vo viere a láske k Bohu a blížnym. Ďalej si myslíme, že je potrebné oživiť už fungujúce spoločenstvá, aby sa stretávali pravidelne. Tiež je dôležité sa snažiť o zlepšenie komunikácie s autoritami, viac sa za ne modliť, aby sme im takto pomáhali v službe.
Veríme, že v nás Duch Svätý môže vzbudiť ešte nové túžby a ukázať ďalšie potreby farnosti, ktoré možno zatiaľ nevidíme. Preto musíme byť pozorní a načúvať, čo nám chce povedať, aby sme urobili.