Modlitba za rodinu

Nebeský Otče,
ty si nám dal Svätú rodinu,
ako žiarivý vzor.
Láskavo dopraj, aby sme ju nasledovali
vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach
a tak dosiahli večnú blaženosť
v tvojom nebeskom domove.
O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista
v jednote s Duchom Svätým.
Amen