Rehoľné sestry z Chynorian

V prvej polovici 20. storočia sa zasvätilo rehoľnému povolaniu 41 mladých dievčat ( roč. nar. 1891 – 1930). Pravda, záujem bol ešte aj v neskoršom období, ale po roku 1950 už nebolo možné stať sa rehoľnou sestrou. Až po roku 1989 sa znovu otvorili brány kláštorov, rehoľné sestry sa pomaly vracali do svojich materských domovov a prežívajú svoju jeseň života vo svojich komunitách. Zo starších rehoľných sestier dnes žije iba 7 a 2 mladé sestry doplnili rady rehoľných povolaní…

Nežijúce rehoľné sestry.

Margita Bebjaková ( sr. Andrea), uršulínka – nar. 4.12.1913 – zomr. 15.8.1944, pochovaná v Chynoranoch.

Augustína Beniaková (sr. Mária Michel), školská sestra Notre Dame – nar. 8.7.1907 – zomrela 1.6.1972 Marseille.

Antónia Bezáková ( sr. Mária Aquina), uršulínka – nar. 16.9.1911 – zomrela 16.9.1993, Kostolá – Záriečie.

Mária Bezáková ( sr. Mária Fides), Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa – nar. 20.11.1920 – zomrela v Smoleniciach.

Mária Bezáková ( sr. Imelda ), premonštrátka- nar. 21.1.1921 – zomrela vo Vrbovom.

Terézia Bezáková ( sr. Vianneya), premonštrátka nar. 23.12.1930 – zomrela.

Helena Bujalkova ( sr. Juliana), Kongregácia Panny Márie Jeruzalemskej – nar. 1.8.1914 – zomrela 7.3.1992.

Paulína Danáková ( sr. Emerenciána), školská sestra sv. Františka – nar. 8.2.1902 – zomrela.

Anna Hlaváčová ( sr. Margita), Kongregácia Dcér Božskej lásky – nar. 26.9.1917- zomrela 16.8.1953 v Ivanke pri Nitre.

Antónia Hlaváčová ( sr. Virgínia), Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského – nar. 17.1.1922 – zomrela 21.4.2007 Albrechtice.

Magdaléna Hlaváčová ( sr. Etelburga), Kongregácia Milosrdných sestier Panny Márie Jeruzalemskej – nar. 17.2.1905 – zomrela v Chrastave.

Mária Hlaváčová ( sr. Emília ), Kongregácia Milosrdných sestier Panny Márie Jeruzalemskej – nar. 15.11.1914- zomrela 22.7.2007 vo Veľkých Ripňanoch.

Mária Hlaváčová ( sr. Eugénia), uršulínka – nar. 6.5.1921 – zomrela 3.2.2006 Trnava.

Helena Junasová ( sr. Vladimíra), Kongregácia školských sestier sv. Františka III. rádu – nar. 7.11.1910 – zomrela 5.11.1986 Chrudim.

Vilma Koláriková ( sr. Evalda), Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského – nar. 22.2.1917 – zomrela 12.7.1992 Albrechtice.

Antónia Košíková ( sr. Jutta), Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského – nar. 27.6.1918 – zomrela Albrechtice.

Štefánia Kováčiková ( sr. Judita), Kongregácia Milosrdných sestier Panny Márie Jeruzalemskej – nar. 25.12.1914 – zomrela 19.1.2003.

Anna Lidayová ( sr. Alféria), Kongregácia Milosrdných sestier Panny Márie Jeruzalemskej – nar. 21.4.1915 – zomrela.

Mária Lidayová ( sr. Celina), premonštrátka – nar. 8.7.1920 – zomrela.

Mária Lidayová ( sr. Vigberta), Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského – nar. 16.12.1916 – zomrela 2.10.1957 Albrechtice.

Anna Lukačková ( sr. Marcela), premonštrátka- nar. 26.7.1916 – zomrela 1.5.1983 Vrbové.

Mária Lukačková ( sr. Serafína), saleziánka – zomrela v Turíne.

Angela Magdolenová ( sr. Dominika) – nar. 29.9.1909 – zomrela 1974 Čechy.

Helena Magdolenová ( sr. Leontína), Kongregácia Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul- nar. 1903 – zomrela 1945 Ladce.

Helena Magdolenová (sr. Marta), premonštrátka – rehoľa sv. Norberta – nar. apríl 1914- zomrela 1941 Vrbové.

Viktória Magdolenová ( sr. Gerda), Kongregácia Milosrdných sestier sv Karola Boromejského – nar. 24.12.1917 – zomrela 11.5.2007 Albrechtice.

Viktória Magdolenová ( sr. Hiltrúdis), Kongregácia Milosrdných sestier Panny Márie Jeruzalemskej- nar. 22.12.1912 – zomrela.

Antónia Marková ( sr. Xavéria), alžbetínka – nar. 1920 – zomrela.

Mária Marková ( sr. Evangelista), Kongregácia Dcér Božskej lásky- nar. 15.7.1923 – zomrela 26.11.2001 vo Veľkých Levároch.

Mária Marková ( sr. Mária ), saleziánka, Kongregácia Dcér Panny Márie Pomocnice- nar. 15.2.1911 – zomrela 21.12.2004 Taliansko , Lugagnano.

Mária Marková ( sr. Perpetua), Kongregácia Milosrdných sestier Panny Márie Jeruzalemskej – nar. 22.1.1910 – zomrela Veľké Ripňany.

Paulína Michalíková ( sr. Rosina), uršulínka – nar. 23.2.1891 – zomrela 6.3.1990 Kostolná.

Viktória Michalíková ( sr. Žofia), Kongregácia Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul- nar. 20.12.1920 – zomrela 29.11.2002 Nitrianske Pravno.

Margita Podmanická ( sr. Reinéria), Kongregácia Milosrdných sestier Panny Márie Jeruzalemskej- nar. 17.2.1914 – zomrela.

Žijúce rehoľné sestry.

Mária Fábiková (sr. Vladimíra ), Kongregácia Milosrdných sestier sv. Kríža – nar. 9.5.1921, žije v Charitnom dome Cerová.

Augustína Hlaváčová (sr. Silvia), Kongregácia Dcér Božskej lásky- nar. 13.6.1924, žije v kláštore v Prievidzi.

Valéria Hrabková ( sr. Elena), Kongregácia Milosrdných sestier sv. Kríža- nar. 11.8.1921, žije v Charitnom dome Cerová.

Anna Kováčiková ( sr. Konráda), Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského – nar. 28.5.1921, žije v Albrechticiach.

Antónia Magdolenová (sr. Antoneta), Inštitút Preblahoslavenej Panny Márie – nar. 18.8.1920 , žije v Prešove.

Margita Magdolenová (sr. Kajetána), Kongregácia Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul – nar. 30.4.1923, žije v Bošanoch.

Mária Michalíková ( sr. Ondreja), Kongregácia Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul – nar. 8.1.1925, žije v Nitrianskom Pravne.

Andrea Bezáková ( sr. Bohdana), Kongregacio Jezu, Inštitút Preblahoslavenej Panny Márie – nar. 27.11.1972, žije v Považskej Bystrici.

Zuzana Šmotláková ( sr. Zuzana), saleziánka, Inštitút Dcér Panny Márie Pomocnice- nar. 29.3.1973, žije v Bratislave.

článok prevzatý z Chynorianskych novín č.: 53. - November 2008
PRIPRAVILI: Eva Kecerová, Miro Kováčik, Marián Gajdoš, Ján Šuppa, Jozef Kákoš, Ľudovit Košík, Ing. Štefan Bujalka