Svätci a svätice na oknách nášho kostola

Ignác Vohland
Ignác Vohland

Mená a prívlastky svätých sú podľa publikácie „Každý deň so svätými“ autorov V. Judáka a D. Diana (SSV Trnava, podielové knihy spolku na roky 2007/2008 ). Venovania sú odpísané priamo z okien bez gramatickej úpravy!

Vitráže okien nášho chrámu sú veľmi vzácne. Pri celoslovenskom súpise vitráží v celkovom počte 2000 kusov bolo približne 800 označených za výnimočnú kategóriu a približne 200 bolo v druhej polovici 20.storočia ošetrených. Z najkvalitnejších realizácii je na prvom mieste spomenutý sklomaliar R. Schlein z Hrádku nad Nisou, ktorého signované práce z r.1933 sú v rímskokatolíckom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Chynoranoch.

Zdroj: Encyklopédia Slovenska VI.zv. Bratislava 1982.

článok prevzatý z Chynorianskych novín č.: 53. - November 2008
PRIPRAVILI: Eva Kecerová, Miro Kováčik, Marián Gajdoš, Ján Šuppa, Jozef Kákoš, Ľudovit Košík, Ing. Štefan Bujalka