Modlitby k svätej Rite z Cascie – patrónke nemožných vecí

Modlitba v trápení
Svätá Rita, oroduj za mňa, lebo som v kríze smútku a únavy; trpím úzkosťou choroby, trápim sa pre nedostatok odvahy; nedôverujem Božej dobrote; neviem sa zmieriť s cestou kríža; nedávam svoje utrpenie do vykupiteľského prúdu spoločenstva svätých a mystického tela Ježiša Krista; neponúkam svojej rodine zdroje tvojej nežnosti; nežijem lásku odpustenia; nezmierujem ľudí; neprežívam blaženosť plnej kresťanskej vernosti; nelietam na krídlach modlitby; nestávam sa vínom radosti a často nenachádzam správne slová chvály a vďaky voči iným. Svätá Rita, oroduj za mňa, aby som mal dostatok lásky k Bohu a blížnym; aby som mal dostatok nádeje a videl ďaleko, až k nebesiam blaženej večnosti. Svätá Rita, nech ti Pán umožní poznať všetky moje potreby a každú moju túžby ; nech mi Pán dopraje milosť žiť pod tvojou ochranou a cítiť účinnosť tvojho príhovoru.
Amen.

Modlitba k sv. Rite
Ó, najsúcitnejšia svätá Rita, pomocnica úbohých, nikdy nebolo počuť, že by nebol vypočutý ten, kto sa obrátil na Teba s pravou vierou vo svojom súžení. Ó, budem teda ja ten nešťastný, nehodný Tvojho pohľadu, ja sám nešťastný, Tebou neuspokojený? Ó, nie svätá Rita! … Ty vieš, čo je trpieť a moje utrpenie je veľké… Úzkosť sa valí na mňa z každej strany; žiaľ mi udúša srdce. Tieseň mi strpčuje dni, každý náznak ľudskej útechy sa odo mňa vzďaľuje. Aká iná nádej mi zostane po Pánu Bohu a Panne Márii, ak nie Ty, ó dobrotivá potešiteľka utrápených? Spomeň si teda na mňa! Vypros mi od Pána odovzdanie sa do jeho vôle, úľavu v mojom zármutku, oslobodenie od každého zla a zvláštnu milosť……………., o ktorú Ťa žiadam.
Amen.
Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu.